Tipy na výlety

12. 2. 2019

Kaple sv. Jana Nepomuckého Sloup v Čechách

Kaple sv. Jana Nepomuckého Sloup v Čechách

Kaple sv. Jana Nepomuckého je kulturní památkou zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek ČR jako součást areálu zámku a zároveň se nachází na území vesnické památkové zóny Sloup v Čechách.

Jedná se o osmibokou barokní stavbu s obdélným presbytářem a bočními čtvercovými prostorami oratoře. Sakristie má nad průčelím trojúhelníkový štít s erbem Kinských, který zdobí socha sv. Jana Nepomuckého a dvě alegorie Víry a Naděje od Antonína Brauna. Uvnitř kaple se nacházel cenný reliéf sv. Jiří od Julia Melzera.

V roce 1795 byla kaple přeměněna na pohřební kapli Kinských, v jejíž kryptě byl v roce 1828 pohřben hrabě Filip Josef Kinský a o 3 roky později jeho nástupce Karel.

S areálem zámku je kaple propojena dvouřadou lipovou alejí, jejíž osa směřuje od středu zámku po vstup do kaple.

zpět na seznam

Zpracovávám...