Tipy na výlety

1. 2. 2019

Zámek Stvolínky

Zámek Stvolínky

Zámek Stvolínky byl postaven v 17. století na místě tvrze v obci Stvolínky ležící v okrese Česká Lípa, ve východní části Českého středohoří, zhruba 10 km na jih od města Česká Lípa. Na místě, kde stojí dnes zámek, stála tvrz s vodním příkopem, porvé doložená roku 1505, kdy ji nechal zapsat pán na nedalekém Ronově Vilém II. z Illburka své ženě Anežce z Helfenštejna. Anežka nechala tvrz přestavět do renesanční zámecké podoby a pak zde žila. Další z majitelů sídla Jindřich Kurcpach z Trachenberka či roku 1608 Adam Hrzán z Harasova zámek rozšířili a upravili. Další vlastníci Stvolínek se zde pak střídali. Důležitým pro zámek byl rok 1647, kdy celé panství koupil kardinál Harrach pro připravované biskupství v Litoměřicích. Správou panství byl pověřen litoměřický probošt, později první biskup Maxmilián Rudolf Schleinitz. Původní zámeček nechal v letech 1665 až 1663 v barokním stylu přestavět a ten se stal biskupskou letní rezidencí. Dalším uživatelem byl biskup Jaroslav Ignác Šternberk, dále vévoda a biskup Mořic Adolf Sachsen-Zeits. Ten na zdejší zámek nechal z Litoměřic převést část obrazů. Mezi významné uživatele patřili také litoměřičtí biskupové Emanuel Arnošt Valdštejn ve 2. pol. 18. stol., za něhož prošel zámek rokokovou adaptací, či Emanuel Jan Křtitel Schöbel závěrem 19. století, kdy zámek fungoval jako seminář. Po roce 1911 zámek sloužil jako letovisko pro děti z litoměřického konventu a část byla pronajímána. Rudolf Korba zde založil Boží zahrádku a po roce 1918 si zámek pronajal Karl Stellwag, od roku 1935 senátor za Henleinovu sudetoněmeckou stranu SdP. Prvním poválečným správcem a současně předsedou MNV se stal Bohuš Urban, zatčený roku 1946. V roce 1950 (či 1951) byl zámek přidělen státnímu statku Zahrádky, v přízemí zde měl kovárnu a v sálech prvního patra se sušila sklizeň. Byly zde i byty. V roce 1970 byl poničený zámek převeden na MNV Stvolínky a od roku 1974 byl ve správě ONV Česká Lípa. Zároveň bylo rozhodnuto, že jej bude využívat (1. patro a většinu podkroví) jako depozitář okresního muzea v České Lípě, přízemí Okresní archiv Česká Lípa a část prostor bude užívat MNV Stvolínky. V roce 1976 poškodila vichřice střechu, byly problémy se spodní vodou a dřevomorkou. To vše si vyžádalo velké investice. Žádná z dílčích rekonstrukčních prací nikdy nebyla fakticky dokončena nebo velmi nedbale, což se na stavu zámku negativně podepsalo.

zpět na seznam

Zpracovávám...