Tipy na výlety

19. 12. 2018

Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy

Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy

Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy je barokní kostel v areálu dominikánského kláštera v Jablonném v Podještědí. Od 28. dubna 2008 je chráněna jako národní kulturní památka České republiky. Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy se pyšní zvláštním titulem Basilica minor (z lat. česky menší bazilika), který je od 18. století zvláštním čestným titulem, který určitým významným kostelům propůjčuje papež. Propůjčení titulu basilica minor má za cíl „posílení vazeb jednotlivých kostelů s římským biskupem a zároveň má vyzvihnout význam tohoto kostela pro okolí. Stavba dnešního chrámu byla zahájena na konci 17. století podle projektu vídeňského architekt Jana Lukase Hildebrandta na popud majitele panství Františka Antonína Berky z Dubé. Bazilika stojí na místě původního kostela, vypáleného v roce 1425 husity, který byl založen spolu s klášterem Zdislavou z Lemberka v polovině 13. Století. Hrubá stavba chrámu byla dokončena jeho dědičkou Rozálií Kinskou, ale ta se dokončení stavby taky nedočkala a tak byla stavba dokončena a vysvěcena v roce 1729 novými majiteli panství, kterými byli od roku 1718 Pachtové z Rájova. Během stavby musely být provedeny rozsáhlé úpravy okolního terénu. Bylo provedeno rozšíření krypty pod kostelem a vznikly tři podlaží katakomb, které sahají až 39 metrů pod úroveň kostela. V 18. Století do nich byli pohřbíváni dominkánští mniši.

Půdorys chrámu je ve tvaru protáhlého kříže. Průčelí stavby, které je otočeno k náměstí, je tvořeno dvěma bočními hranolovitými věžemi a je bohatě zdobeno sochami od J. F. Bienerta. Vnitřní prostor je tvořen soustavou elipsoidů. Nad středním z nich je vysoká kopule chrámu (24 m). Interiéry baziliky jsou bohatě zdobeny, v boční kapli můžeme shlédnout gotickou sošku Madony, která pochází z původního kostela a na témže oltáři je k vidění i část ostatků svaté Zdislavy. Hlavní oltář je pseudobarokní baldachýnový z roku 1898 od V. Angsta s obrazem sv. Vavřince od K. Krattnera. Na zavěr je nutné dodat, že se bazilika nacházela na dříve rušné obchodní stezce vedoucí z Prahy do Žitavy, a právě význam této stezky se odrazil i v monumentalitě a bohatosti výzdoby celé stavby, a i z tohoto důvodu tato stavba patří k předním stavbám barokního stavitelství ve střední Evropě a je chráněna jako národní kulturní památka.

zpět na seznam

Zpracovávám...