Tipy na výlety

2. 11. 2018

Zámek Vartenberk

Zámek Vartenberk

Vartenberk (původně psáno Wartenberg, někdy také Vartemberk) je renesanční zámek ve městě Stráž pod Ralskem. Zámek vznikl přestavbou původního gotického hradu a jeho název pochází z výrazu Warte auf dem Berg, což česky znamená stráž na hoře. Mnohdy je název hradu uváděn pouze česky: Stráž.

První zmínka o hradu se datuje do roku 1281. Původně gotický hrad patrně založil Markvart z Března, či jeho syn Beneš z Vartemberka ve 13. století k ochraně obchodní žitavské záhvožďské cesty. Původní gotický hrad byl založený na severozápadní straně protáhlého návrší. Kolem hradu byl vybudován příkop a hradební zeď, přes příkop byl postaven padací most. Do zdi byla vestavěna pod západním nárožím okrouhlá bašta. Na severní straně hradu kdysi stála hranolová věž, která byla součástí předhradí. V předhradí byly lomené valené klenby.

Tehdejší význam hradu Vartenberg byl spojen především s tehdejšími vlastníky hradu - členy čtyř rodových větví pánů z Vartenberka (ze Stráže), a to kumburské, kostecké, veselské a děčínské, kteří zastávali ve 14. století vysoké úřady a aktivně zasahovali do politického dění v Čechách. Rod dědičně od roku 1337 zastával úřad nejvyššího číšníka českých králů. Vartenberkové také předsedali zemskému soudu a zastávali funkci pražského purkrabího.

Za husitských válek byl hrad v roce 1426 či 1427 obsazen sirotky. Husitským hejtmanem na hradu se stal Jan Čapek ze Sán. Je zřejmé, že někteří Vartenberkové pak s husity spolupracovali. V roce 1438 byl hrad ve vlastnictví Mikuláše Sokola z Lamberka a po jeho smrti Děpolta z Rýzmburka. Po pánech z Vartenberka hrad získal roku 1504 šlechtický rod Hyršpergárů, kteří roku 1563 hrad přestavěli na renesanční zámek. Zámek se dále dostal do vlastnictví Lichtenštejnů, Hartigů a na krátkou dobu i Albrechta z Valdštejna. V průběhu třicetileté války byl zámek roku 1639 vypleněn švédským vojskem a v roce 1645 byl vypálen.

Po roce 1714 byl zámek různými majiteli účelově využíván a dochoval se v celkem dobrém stavu až do druhé pol. 20. století, kdy byl obsazen a zdevastován sovětskými vojsky a dne 11. září 1987 dokonce vyhořel. Do dnešní doby zachovaná budova zámku, která se rozkládá na nepravidelném čtyřkřídlém půdorysu, je významnou součástí našeho architektonického dědictví, proto je od roku 1968 chráněn jako Kulturní památka České republiky. Navíc celý areál tvoří výraznou dominantu Stráže pod Ralskem. Současnému majiteli, kterým je Město Stráž pod Ralskem, se v rámci programu záchrany architektonického dědictví podařilo objekt zabezpečit a dále pokračuje s celkovou obnovou.

zpět na seznam

Zpracovávám...