Tipy na výlety

11. 5. 2018

Kostel svatého Jana Křtitele ve Zdislavě

Kostel svatého Jana Křtitele ve Zdislavě

Do obce, která se rozkládá po obou březích Krásného Potoka, je má dnešní pozvánka vás v rámci našeho seriálu Památky Libereckého kraje. A to přímo do kostela, kde je skvělá akustika a pořádají se tam koncerty.

Areál kostela sv. Jana Křtitele leží v jižní části obce Zdislava, na západní straně místní průjezdní komunikace a skládá se z kostela sv. Jana Křtitele, kaple, ohradní zdi a je uzavřen branou. Kostel svatého Jana Křtitele byl postaven v letech 1724–26 na místě původního dřevěného kostela ze 14. století. Jedná se obdélný kostel, členěný pilastry, o čtyřech osách, který má půlkruhový presbytář a hranolovou západní věž. Strop kostela je plochý, dřevěný a jsou na něm unikátní malované obrazy z legendy o sv. Janu Křtiteli.  Na valené klenbě presbytáře je zobrazeno Narození sv. Jana Křtitele od Hinkemichela st. z roku 1722. V kostele se nachází i cínová křtící mísa pocházející z roku 1656. Význam kostela výrazně vzrostl ke konci 18. století, když se stala obec Zdislava poutním místem. Věřící do Zdislavy přicházeli uctít obraz Matky Boží, který se nacházel v kapličce v lese, a sochu datovanou do období kolem roku 1700, umístěnou na pravé straně oltáře, která měla zázračnou sílu. Do Zdislavy přicházeli poutníci i ze Saska a Slezska. Tyto sakrální artefakty byly v roce 1783 ze svých míst odstraněny a socha deponována do knihovny arcibiskupství v Praze. Odvezení sochy do Prahy místní v první fázi násilím zabránili, nicméně později byla převezena. Důvodem odstranění byl josefinismus ve vysokých církevních úřadech se svou snahou o potlačení lidové zbožnosti. Po smrti rychtáře, který sochu z kostela o své vůli odstranil, začali obyvatelé Zdislavy usilovat o její navrácení na původní místo. Když v roce 1866 skončila Prusko-Rakouská válka, díky velkému úsilí zastupitelů obce byl předmět zbožné úcty navrácen. Dne 7. června 1866 v Praze převzali představitelé obce v pražském arcibiskupském archivu tento uchovávaný artefakt a 6. září téhož roku byl slavnostně instalován na místo v kostele ve Zdislavě. Nedaleko kostela, při vchodu na hřbitov, se nachází pohřební kaple – márnice, která je také pozoruhodnou centrální stavbou s jehlancovou střechou. Pochází z 2. poloviny 18. století. Na jižní straně pohřební kaple se nacházejí sluneční hodiny od sochařky Věry Merhautové. Uvnitř má kaple plochý strop a je ozdobená novou malbou. Na zdech se nachází sedm tabulových obrazů z 2. poloviny 18. století zpodobňující Tanec smrti a je zde také tzv. oltář dušiček pro slavení vzpomínky na věrné zesnulé. Kostel sv. Zdislavy je významnou barokní sakrální stavbou, která dominuje zdislavské návsi.

zpět na seznam

Zpracovávám...