Tipy na výlety

15. 3. 2018

Kostel svatého Vavřince –Ves u Černous

AMÁTKY LIBERECKÉHO KRAJE - Kostel svatého Vavřince –Ves u Černous

Také máte rádi místa, která jsou tak trochu ztracená? Místa tajemná, na která svět tak trochu zapomněl? Takové mi přišlo v letech, kdy jsem tam s rodinou žila, Frýdlantsko. Když jsme připravovali, a v roce 2002 vydali knihu Frýdlantsko, minulost a současnost kraje pod Jizerskými horami, navrhovala jsem, aby podtitul byl „minulost a současnost Bohem zapomenutého kraje“. Místní se bránili, že tak to není, proto jsme od tohoto podtitulu upustili. Některá místa ale zůstávají na o...kraji, i když si to jejich krása a význam nezaslouží. A tak vás, v rámci našeho facebookového Památky Libereckého kraje, zveme do Vsi u Černous do Kostela svatého Vavřince. A až ti jej prohlédnete, a když budete mít štěstí, na farmě u paní Ondřejíkové možná koupíte skvělé kozí sýry. Musíte si přivstat nebo objednat předem, protože jinak bude vyprodáno.

Kostel svatého Vavřince –Ves u Černous

Kostel svatého Vavřince je sakrální stavba vybudovaná ve Vsi, která je součástí obce Černousy ve Frýdlantském výběžku Libereckého kraje. Objekt byl postaven v roce 1519 v pozdně gotickém stylu. Areál kostela je na pohledově exponovaném návrší osady Ves. Součástí areálu je kostel, hřbitov obehnaný po celém obvodu ohradní zdí se vsazenými náhrobníky, fara s hospodářskou budovou, márnice a brána. Kostel historicky plnil funkci pohřebiště drobné šlechty z okolí, což dokládá řada dochovaných renesančních a raně barokních náhrobků, krypta a erby na panské oratoři na severní straně presbytáře. Nachází se tu cenné náhrobníky například Ernsta von Borau (z roku 1616) či Friedricha von Uechtritz (1661). Další náhrobníky lze nalézt též ve hřbitovní zdi kruhově ohrazující celý areál. Kostel středověkého původu má v této oblasti obvyklý půdorys téměř čtvercové lodi a výškově i šířkově odsazeného pravoúhlého presbytáře. Funkci věže plní jezdec na hřebeni střechy lodi. Nejstarším dochovaným článkem kostela je portál s lineárním členěním prutů. Kostel prošel přestavbou na přelomu 15. a 16. století, kdy byla na střední pilíř zaklenuta loď (na náběhu klenby na severu lodi je letopočet 1519) a od té doby se vzhled stavby zásadně neměnil, pouze byla v areálu kostela během 18. století vybudována fara. Vzhledem k tomu, že se celý areál kostela do dnešní doby zachoval v autentické podobě, patří kostel sv. Vavřince k jedné z nejcennějších památek Libereckého kraje a je považován za nejcennější sakrální stavbu venkovských obcí Frýdlantska. Kostel je přístupný během bohoslužeb, které se konají pravidelně o sudých nedělích od 14.00.

zpět na seznam

Zpracovávám...