Tipy na výlety

1. 3. 2018

Hospodářský dvůr zámku v Zákupech

PAMÁTKY LIBERECKÉHO KRAJE - Hospodářský dvůr zámku v Zákupech

Dnes vás pozvu do areálu hospodářského dvora zámku v Zákupech. Možná si někteří z vás řeknou, proč do místa, které je v tak zuboženém stavu. To proto, že je vždy dobré mít srovnání. Teď je ten pohled takhle zoufalý, ale Národní památkový ústav získal dotaci 100 milionů z evropských strukturálních fondů na obnovu jižního křídla, které je nejcennější částí dvora. Takže zažít tu proměnu určitě stojí za to.

Barokní hospodářský dvůr přiléhá k zákupskému zámku. Ačkoli je hospodářský dvůr národní kulturní památkou a svou historickou hodnotou převyšuje samotný zámek, v současné době jde o jednu z nejohroženějších památek v Česku. Na současném havarijním stavu objektu se podepsalo dlouhodobé nevhodné využití hospodářského dvora v minulosti a úplná absence údržby.

Hospodářský dvůr v Zákupech byl budován postupně od roku 1697 tehdejší majitelkou panství, Annou Marií velkovévodkyní Toskánskou. Výše zmíněné jižní křídlo s konírnami vzniklo již v první etapě. Těžištěm dispozice této části objektu je tzv. Velká konírna ve střední ose křídla, velkoryse řešená trojlodní hala, jejíž klenby vynáší deset dvojic toskánských sloupů. Tuto halu symetricky lemují průjezdy, z nich západní byl od počátku nefunkční. Východně navazuje tzv. Malá konírna, jejíž klenby vynášejí kamenné pilíře. Dispozici patra tvoří sled místnosti přimykajících se k neobvykle dlouhé chodbě na nádvorní straně objektu. Fasády dvora jsou do dnešní doby zachované v raně barokní podobě. Oba průjezdy jsou opatřeny honosnými portály, západní dvojici portálů zvýrazňují sasko-lauernburské erby v supraportě. Drobné portálky pak akcentují střední osy dvorního i zahradního průčelí jižního křídla. Tvarové řešení portálů ukazuje charakteristický rukopis litoměřického stavitele Julia Broggia, podle jehož návrhu křídlo vzniklo. Hospodářský dvůr v Zákupech patří k nejhonosnějším panským dvorům v českých zemích. Byl pojímán nejen jako hospodářská stavba, ale jako určitý čestný dvůr, reprezentující bohatství majitelky zámku. To ukazuje zejména prostor Velké konírny, velkoryse dimenzovaný i ve srovnání s předními barokními stavbami tohoto druhu. Hospodářský dvůr dokládá zejména zaujetí velkovévodkyně, která dle archivních zpráv koně milovala. Pozoruhodné je v mnohém ohledu i architektonické řešení, provedené podle zkušeného litoměřického stavitele a architekta Julia Broggia.

zpět na seznam

Zpracovávám...