Tipy na výlety

15. 2. 2018

Poutní areál v Horní Polici

PAMÁTKY LIBERECKÉHO KRAJE - poutní areál v Horní Polici

Poutní areál v obci Horní Police, v dnešní podobě pochází z 18. století, z doby přestavby kostela a jeho okolí v barokním slohu. Historie těchto církevních staveb a celého poutního místa v centru obce Horní Police jsou však daleko starší. Legenda vypráví, že v Horní Polici v roce 1523 vyvrhla řeka Ploučnice na břeh dřevěnou sošku Panny Marie, která se pravděpodobně do toku dostala jako jedna z obětí luterského ikonoklasmu. Obyvatelé Horní Police pak tuto sošku odnesli do původního gotického farního kostela, jehož existence je doložena v roce 1291 a od té doby k sošce vystavené na hlavním oltáři přicházeli poutníci z okolí a tím se datuje vznik a tradice poutí do Horní Police. Dnes je soška nadále součástí hlavního oltáře a místo jejího vylovení z řeky připomíná mariánský sloup. Poutní areál v Horní Polici se začal stavět v roce 1689 na místě zaniklého gotického kostela. Jeho architektem byl Julius Broggio a byl dokončen jeho synem Octaviem Broggiem v roce 1723 z popudu vévodkyně Marie Františky Toskánské. Skládá se z trojlodního kostela Navštívení Panny Marie s neobvyklou dispozicí sakristie, která má půdorys písmena U, trojkřídlého ambitu s kaplemi, hřbitova a trojkřídlé budovy fary s hospodářským příslušenstvím. V budově fary jsou v přízemí zachovány barokní klenby. Vévodkyně nechala v letech 1722 až 1725 přistavět dvě postranní lodi chrámu, před něj zvonici, ambity a faru. Poutní areál byl začátkem roku 2018 pro svůj veliký význam prohlášen národní kulturní památkou České republiky. Do roku 2017 byl areál v neutěšeném stavu, protože poslední velkou opravu podstoupil před 105 lety, v roce 1912. Ovšem římskokatolické farnosti se na rekonstrukci podařilo získat evropskou dotaci. Po dokončení rekonstrukce bude mít kostel podobu, jakou měl v době baroka. Dnes je fasáda žlutošedá, nově bude bíločervená. V rámci rekonstrukce by uvnitř kostela měla vzniknout expozice o historii tohoto poutního místa, s nímž je spojen titul arciděkanství. Ačkoli je poutní areál v neutěšeném stavu, v době největší návštěvnosti v první polovině 18. století přicházelo na poutě 30.000 až 40.000 poutníků.

zpět na seznam

Zpracovávám...