Tipy na výlety

18. 1. 2018

Sušárna chmele Dubá

PAMÁTKY LIBERECKÉHO KRAJE - Sušárna chmele Dubá

Sušárnu chmele najdete na jižním okraji města Dubá. Nejstarší písemný doklad o existenci sušárny je z roku 1877. Její vznik je spojený s masovějším nástupem pěstování, zpracování a obchodu s chmelem v průběhu 19. století. Objekt bývalé sušárny chmele v Dubé je autenticky dochovaným památníkem na slavné časy chmelařství na Dubsku, proslulého odrůdou chmele „Dubský zeleňák“. Dubský zeleňák, s typickou česnekovou vůní při zavadání, patřil mezi odrůdy tzv. hrubšího chmele, který vyhovoval staršímu způsobu vaření piva. Také se po usušení dal skladovat dva až tři roky, což bylo pro zemědělce i obchodníky výhodnější. Tlak požadavků trhu byl ale neúprosný a spotřebitelé stále více dávali přednost novějšímu způsobu chmelení piva, pro které byl vhodný jemnější žatecký červeňák. Proto nakonec po druhé světové válce chmelařství na Dubsku zcela zaniklo, sušárna byla konfiskována, v únoru 1950 přidělena Hospodářskému družstvu skladištnímu a výrobnímu v Dubé a využívána k hospodářským účelům.

Přestože byl objekt využíván k hospodářským účelům, do dneška je zachován v málo pozměněném historickém stavu, proto je velice významnou technickou památkou a zároveň jediným dochovaným objektem svého druhu v České republice. Sušárna je souborem celkem pěti hmot, které dohromady vytvářejí zajímavý členitý tvar. Určující jsou hmoty dvou obdélných objektů navazujících na sebe v orientaci severovýchod – jihozápad. Oba mají stejnou šířku, ale severnější je kratší, zato však vyšší. Jižnější má dvě podlaží, severnější tři. Od severozápadu přiléhají k jižnímu objektu dvě válcové hmoty dvoupodlažních sušárenských věží, k severnímu pravoúhlé obdélné západní třípodlažní křídlo. Všechny pravoúhlé objekty jsou zastřešeny sedlovými střechami, jižní válcová věž má kopuli, severní je provizorně zakryta rovnou střechou. Dubská sušárna chmele je dnes památkou ojedinělou nejen výskytem, ale i podobou, charakterizovanou v Čechách unikátním uspořádáním s použitím válcových sušících věží, která nachází obdobu nejblíže až v Anglii.

Po konfiskaci a užívání k zemědělským účelům je sušárna v současné době ve zchátralém stavebně – technickém stavu. Město Dubá již zahájilo kompletní obnovu, jejímž výsledkem má být multifunkční objekt, zahrnující stálou expozici o tzv. Dubském Švýcarsku obecně, věnovanou místopisu, např. fenoménu mlýnů, osídlení pískovcových skalních měst, a jmenovitě též o chmelařství, s ukázkou původního sušícího roštu ve věži. Celkové náklady na obnovu přesáhnou podle odhadů 21 milionů korun. Město bude památku postupně opravovat z Programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury. Mám velkou radost, že se na urychlení obnovy podílí i Liberecký kraj. V roce 2017 ji podpořil částkou 1 milion korun a stejnou sumou pomůže i v roce letošním.

Ve městě tak vznikne místo pro setkávání místních a unikát bude zajímavý i pro turisty. Již nyní tam pořádají nejrůznější akce. Když jsem se tam byla podívat v létě loňského roku, podávali čaj z chmele. Mohla jsem to čekat, vždyť od čeho je pivo hořké? Od chmele! Ale čaj? Ten vám je tak hořký, že drhne na jazyku.

zpět na seznam

Zpracovávám...