Rok republiky

28. 11. 2018

ODCHOD SOVĚTSKÝCH VOJSK

ODCHOD SOVĚTSKÝCH VOJSK

Odchod sovětských vojsk z vojenského prostoru Ralsko byl zahájen 3. 4. 1990. Důstojnické rodiny, kterým se u nás samozřejmě dařilo podstatně lépe, než v SSSR se neměly k odjezdu. Některé ženy si dokonce lehaly na letišti před kola letadel, aby jim znemožnily odlet.

 

Nikdo v této zemi nechtěl, aby se odchod vojsk jakkoliv prodlužoval. Čeští vyjednávači se tedy smířili s tím, že škody, které byly způsobeny pobytem vojsk, nebude sovětská strana povinna odstraňovat. Devastace krajiny byla značná. Úniky nafty a benzínu do země, stromy i mimo střelnice poškozené náboji, i to je památka, která nám tu zůstala. I po odminování celého území se na různých místech nalézalo a dosud nalézá množství nevybuchlé munice. Zcela zničena byla i řada kulturních památek. 1. 1. 1992 byla z bývalého vojenského prostoru utvořena obec Ralsko, jejíž katastr má rozlohu 170 km2 a je tedy po Praze největší v ČR.

 

29. 1. 1990 na shromáždění Občanského fóra zazněla výzva k odchodu sovětských vojsk z Turnova. Z náměstí se průvod občanů s lampiony a za doprovodu dechovky vydal ke kasárnám, kde předal velitelům petici.

 

Turnov opustila sovětská armáda 28. 5. 1990. Zbyly po ní zdevastované stavby a kontaminovaná půda. Na cvičišti ve Vesecku se dokonce prováděl průzkum podzemí, neboť se zde podle informací měli nacházet rozsáhlé chodby.

 

Škody na objektech dosahovaly 20 mil., náklady na průzkumné práce a rekultivaci půdy byly odhadnuty na 15 mil. 30. 11. 1992 odstřelila v areálu bývalých sovětských kasáren v Turnově firma Vanko ohavný a všemi Turnovany nenáviděný 40 m vysoký panelový dům, postavený armádou bez stavebního povolení. Na likvidaci domu poskytlo Ministerstvo obrany 8 mil. Kč.

 

Fotografie:

Milovice1991 - Dana Kyndrová

Odchod - Trutnovinky

Ralsko - Krajský úřad

zpět na seznam

Zpracovávám...