Detail aktuality

"Tady je pořád na co koukat." Oblastní galerie má nové vize

26.05.2021 7:47

Kulturní instituce se po téměř pětiměsíčním uzavření otevírají životu. Oblastní galerie Liberec vstupuje do hlavní návštěvnické sezóny letošního roku s novou komunikační strategií na příštích pět let. Změna se ale týká všech aspektů její činnosti – nový ředitel galerie Pavel Hlubuček dnes na tiskové konferenci představil vize nového vedení pro nadcházející období.

Paměťové organice Libereckého kraje v současné době doprovází řada změn. Rekonstruují se muzejní objekty, ve větší míře se restaurují sbírkové předměty a muzea komunikují v on-line prostředí. Na tento přirozený vývoj také reagují nezvyklé podmínky provozu související se současnou pandemickou situací.

Muzea a galerie, a to nejen ta v Libereckém kraji, se musely vypořádat se zcela novými skutečnostmi, které výrazně zasáhly jak do jejich návyků, způsobů prezentace i do jejich vnitřního fungování,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana a radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, a pokračuje: „Nouzový stav byl i pro Oblastní galerii Liberec příležitostí i velkou výzvou pro nového ředitele Pavla Hlubučka, který nastoupil právě v čase, kdy se život mnohých z nás téměř zastavil.“

Oblastní galerie Liberec jako pátá největší galerie v zemi využila tento moment ke změně náhledů na svůj dosavadní institucionální vývoj i jako impulz pro svou budoucnost.

Symbolem nadcházející etapy rozvoje galerie je její depozitární budova, která mě uchvátila od samého začátku. Je to symbol uchování naší sbírky a jejích mimořádných děl, symbol péče a rozvoje důležitých profesí v galerii, a v neposlední řadě i symbol pro nové technologie,“ říká ředitel Pavel Hlubuček. Dodává: „Proto se i naše komunikační strategie odvíjí od této budovy – je to naše srdce, naše identita. Chceme také veřejnosti zpřístupnit celý areál, tedy nejen budovu lázní, ale využívat i zahradu jako výstavní síň pod širým nebem.

Rozvoj péče o sbírky bude spočívat jak ve starostlivosti o jejich fyzickou kondici, tak i v pokračování digitalizace jejich kulturního obsahu. Ten bude veřejnosti nově zpřístupňován on-line pomocí uživatelsky přívětivého moderního prostředí. Galerie se zapojí do mezinárodního projektu středoevropských galerií webumenia.sk, po boku dalších českých institucí jako je Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, či Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. „Tímto krokem se více otevřeme komunikaci prostřednictvím internetu i sociálních sítí,“ upozorňuje ředitel Hlubuček.

Oblastní galerii Liberec čeká v příštím období také velká investiční akce na rekonstrukci střešního pláště budovy, který bude spojen s výměnou klimatizačních technologií. Obnova se však bude týkat i dalších oblastí, jako například IT technologií či materiálně-technického zázemí organizace.

Díky nedávno otevřené restaurátorské dílně, která doposud galerii chyběla, bude možné též pomáhat nejen paměťovým organizacím, ale i soukromým osobám, zejména dále rozvíjet služby restaurování i expertní činnost a poradenství v oblasti uměleckých děl.

Výstavní program galerie bude stát na třech pilířích. Bude se opírat jak o prezentaci starého umění a kmenové sbírky, tak i současného výtvarného umění a nových médií. Třetím aktuálním pilířem pak bude téma architektury a veřejného prostoru.

Těžištěm výstavní činnosti budou dvě zásadní výstavy v hlavním prostoru bazénové haly, vždy po jedné v rámci letní a zimní sezóny. Ostatní výstavní prostory budou mít též svou jednoznačnou a čitelnou dramaturgii. Spektrum stálých expozic obohatí nová Interaktivní expozice Richarda Loskota. S tím souvisí i změna prezentace sbírky francouzské malby 30. let 19. století a nizozemské malby 17. století, které k Oblastní galerii Liberec neodmyslitelně patří.

Součástí komunikační strategie realizované mediální agenturou Espresoo Communication je audiovizuální spot a nová vizuální identita organizace. Se sloganem „Tady je pořád na co koukat“ se budou napříště setkávat návštěvníci a příznivci galerie nejen v souvislosti s výstavním programem. Režisérem spotu je Tomáš Řehořek, který je jedním z našich nejlepších tvůrců reklam, oceňovaným na mezinárodních soutěžních přehlídkách. Také kreativci agentury Espresoo obdrželi řadu ocenění včetně Cannes Lion.

Prvním výstavním projektem, jenž bude předmětem právě zahajované komunikační strategie a zároveň hlavním výstavním projektem letní sezóny, je retrospektivní výstava Františka Kavána, jehož 155. výroční narození a 80. výročí úmrtí si v letošním roce připomínáme. Obraz Podmrak od rodné chalupy, který dal jméno celé výstavě, byl v roce 1900 oceněn diplomem a plaketou na Světové výstavě v Paříži. Výstavu galerie připravuje ve spolupráci s Krkonošským národním parkem, jejím hlavním kurátorem je emeritní ředitel Krkonošského muzea a znalec Kavánova díla Jan Luštinec. Významné zápůjčky na výstavu poskytly Národní galerie Praha, Správa Pražského hradu, řada dalších veřejných i privátních galerií a soukromých sběratelů.

Hlavní výstavou zimní sezóny pak bude výstava Magdaleny Jetelové Mezi místem a prostorem, připomínající autorčina základní díla, jako například projekt Jižní město, Island či Atlantický val, spolu s novým projektem tvarových, vizuálních a akustických vibrací.

Vedení galerie hodlá i nadále rozvíjet spolupráci se svými tradičními i novými strategickými partnery. K nim patří Fakulta architektury a umění Technické univerzity Liberec, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, či Společnost Jindřicha Chalupeckého; galerie se zapojí se do plánovaných národních a mezinárodních projektů. „Jsem ráda, že Liberecký kraj může soustavně podporovat své organizace a tím přispívat ke zvýšení dostupnosti i vyšší kvalitě kulturních služeb a k široké popularizaci vědy i umění,“ uzavírá náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login