profil

Květa Vinklátová

Narozena: 13. 9. 1965

Trvalé bydliště: Liberec

Střední vzdělání: Střední ekonomická škola v Liberci 

Bakalářské vzdělání:  Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Obor Management cestovního ruchu

Vyskoškolské vzdělání: Česká zemědělská univerzita, Provozně-ekonomická fakulta, Obor Veřejná správa a regionální rozvoj

Profesní zkušenosti: 

2014 – dosud: členka zastupitelstva Města Liberec

2009 – dosud: Facilitace veřejných projednávání pro obce a neziskový sektor

2007 – dosud: členství v občanském sdružení Náš kraj

2000 – dosud: majitelka (fyzická osoba) nakladatelství KNIHY 555 Liberec

2012 – 2015:    Náš kraj, o.s., ve spolupráci s Pozemkovým spolkem Horní Lužice (Německo) , autorka a hlavní manažerka projektu Voda blízko nás – Povodně 2010

2012  –  2013: Náš kraj, o.s., ve spolupráci s Spiralis, o.p.s., Praha, finanční manažerka projektu Měníme věci kolem nás

2005 – 2007: Společnost pro Jizerské hory, o.p.s., hlavní manažerka dvouletého evropsko - unionálního projektu Středisko udržitelného rozvoje venkova v Libereckém kraji

1995 - 2000:     ředitelka a jednatelka Nakladatelství 555, s.r.o., Liberec

1993 – 1994:    Decaro, s.r.o, Tovačov, pobočka Liberec, referentka exportu

1990 – 1992:    mateřská dovolená, OSVČ řemeslná výroba

1985 – 1990:  Bayer AG, Leverkusen, Německo, zahraniční zastoupení ČR, pobočka Liberec - asistentka manažera

Zájmy:

kultura (divadlo všech žánrů, umění, hudba), literatura, cestování, jízda na kole, plavání, poznávání nových lidí a míst

Zpracovávám...