Kříž v Andělské Hoře se znovu zaskvěl v kráse díky penězům z kraje

6. 11. 2019

Kříž v Andělské Hoře se znovu zaskvěl v kráse díky penězům z kraje

Kříž v Andělské Hoře se znovu zaskvěl v kráse díky penězům z kraje

Více než sedmdesát tisíc korun činí částka, kterou přispěl Liberecký kraj na obnovu kříže, jenž stojí na návsi v Andělské Hoře u Chrastavy a který je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Kříž z roku 1795 je dílem libereckého kameníka Karla Jantsche. Vznikl na objednávku andělskohorského rychtáře. „Drobné památky jsou drobnými vlastně jen z hlediska velikosti. Když se na ně podíváme z hlediska významu, často jsou za nimi příběhy a události, které měly pro místo, kde se nacházejí, zásadní význam. U křížů samozřejmě význam duchovní, u těch smírčích ale třeba význam vyrovnání se zločinem, který se v místě stal. Drobné památky jsou tedy důležitým dokladem doby a je o ně třeba pečovat se stejnou úctou a pečlivostí, jako o památky velké,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Na základním kvadratickém kameni stojí širší hranolový podstavec, na němž spočívá vysoký hranolový dřík ukončený bohatě profilovanými římsami. Podstavec vrcholí kovovým křížem, na němž se nalézá korpus ukřižovaného Krista se zlacenou bederní rouškou.

Kříž je novější než podstavec. V přední části podstavce římsu tvarují dvě obloukovitě středově zdvižené voluty, pod nimiž je jemně rámováno obdélné zdobné pole postavené na výšku. Přes něj ze dvou postranních kamenných kolíků visí mohutný klasicistní feston z vavřínových listů.

Restaurátorských prací se ujal Václav Snížek, který mimo jiné doplnil uražené rohy, profily a římsy a obnovil nápis v ozdobném poli na čelní straně dříku, který hlásá: „Er starb aus Liebe zu uns Sündern. Und machte uns zu Himmelskindern“. Kříž také natřel grafitovou barvou; korpus, paprsky a nápis INRI pak pozlatil čtyřiadvacetikarátovým zlatem.

zpět na seznam

Zpracovávám...