Vodní mlýn č.p. 44 na rybníku Markvart v Jablonném v Podještědí

14. 3. 2019

Vodní mlýn č.p. 44 na rybníku Markvart v Jablonném v Podještědí

Vodní mlýn č.p. 44 na rybníku Markvart v Jablonném v Podještědí

V seriálu „Liberecký kraj pomáhá obnově památek“ vás dnes zavedu k rybníku Markvart v Jablonném v Podještědí, kde  pod č.p. 44 najdete vodní mlýn.

Čtyřpodlažní roubený barokní mlýn o rozměrech 20 x 10 m s podstávkami byl postaven v roce 1704. Po znárodnění v srpnu 1945 se národním správcem mlýna stal dědeček majitele. V provozu byl až do 50. let minulého století. Rodina se o stavbu pečlivě starala a po Sametové revoluci přikročila pak vlastním nákladem k opravám většího rozsahu. Došlo k výměně prken předního štítu, k výměně asi 20 ks oken podle původních, byla provedena oprava, konzervace a vyspárování roubení 3 stran mlýna.

V květnu 2015 byl mlýn prohlášen za kulturní památku. V roce 2018 majitelé požádali Ministerstvo kultury a Liberecký kraj o dotaci na výměnu dožilé eternitové střešní krytiny.

Obě instituce dotaci poskytly a díky tomu mohla být náročná výměna 400m2 střešní krytiny vč. části bednění, střešních oken a okapů podle pokynů památkářů ve vysoké kvalitě provedena firmou Vorlíček z Práchně. Liberecký kraj přispěl částkou 96 277 Kč.

„Jsem ráda, že jsme mohli přispět majiteli mlýna na náročnou rekonstrukci. Navíc v situaci, kdy jedná o tak ojedinělou stavbu“, říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

V letošním roce je v plánu dokončit všechny vnější opravy, tj. vyměnit část dožilého prkenného „kabátu“ roubení, opravu a konzervaci prken zadního štítu, vyspárování zadní zdi z pískovcových štuků a opravy omítek turbinového domku.

Ve vyjádření NPÚ se uvádí: „Mlýn v Markvarticích je posledním velmi cenným dokladem staršího osídlení v dané lokalitě a součástí kultury, historického, stavebního a technického vývoje v regionu, a je důvodné tento doklad chránit.“

zpět na seznam

Zpracovávám...