Květa Vinklátová členka rady kraje

Aktuálně

24. 6. 2020

Dva roky obnovy. Kostel Navštívení Panny Marie v Horní Polici se znovu otevře tuto sobotu

Dva roky obnovy. Kostel Navštívení Panny Marie v Horní Polici se znovu otevře tuto sobotu

Dva roky trvaly práce na obnově kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici. Oprava se uskutečnila díky evropským penězům, přispěl také Liberecký kraj.  Slavnostní otevření poutního areálu se koná v sobotu 27. června od 10 hodin a v jeho rámci dojde k požehnání kostela, varhan, oltáře a nakonec zvonů.

„Hlavním celebrantem bude litoměřický biskup Jan Baxant, koncelebrovat bude i apoštolský nuncius Charles D. Balvo. Protože je milovník hudby, jeho úkolem bude požehnat varhany. Ve 13 hodin se uskuteční varhanní koncert na téma Magnificat, protože kostel je zasvěcen Navštívení Panny Marie. Zazní skladby mistrů pozdní renesance až vrcholného baroka tak, aby v plné kráse vynikl zvuk obnovených varhan. Hrát bude profesor AMU Jaroslav Tůma,“ informoval administrátor farnosti P. Stanislav Přibyl, který měl celý projekt na starosti.

Následovat bude prezentace obnovy areálu a premiéra filmu o obnově Horní Police, kde promluví i ti, kdo měli toto místo rádi, ale konce oprav se už nedožili. Odpoledne se na emporách a oratořích otevře muzejní expozice o dějinách a duchovním významu tohoto poutního místa.

„Hned následující den, v neděli 28. června, se od 10 hodin bude konat poutní slavnost Navštívení Panny Marie. Kostel bude otevřený, bude možné si prohlédnout muzeum, zhlédnout film, vyslechnout příběh místa. Uskuteční se koncerty a další kulturní akce. Je důležité, aby místo bylo otevřené, aby představovalo náruč, která zve k návštěvě, k odpočinku, k povzbuzení, k modlitbě,“ doplnil Přibyl.

Na rekonstrukci hornopolického areálu se podařilo v roce 2016 získat dotaci z evropských prostředků. Celková částka činila 121.499.727 korun. Rekonstrukci podpořil také Liberecký kraj: v roce 2019 to byl milion korun, o rok později milion a půl.

Kostel Navštívení Panny Marie i s ambitem, farou a zvonicí je významnou dominantou zdejší krajiny, navíc zapsanou na seznam národních kulturních památek. Liberecký kraj na její obnovu finančně přispěl a jsme rádi, že díky naší pomoci se mimo jiné mohly do kostela vrátit unikátní zrestaurované varhany. Přeji Horní Polici, aby byla pro poutníky navždy místem duchovního osvěžení,“ prohlásil hejtman Martin Půta.

V první etapě, která se uzavírá slavnostním požehnáním 27. června 2020, byl opraven kostel, zvonice, pět věžiček na ambitech a prostranství mezi jednotlivými částmi areálu. Kostel má obnovené krovy a nové střechy, nové fasády a zrestaurovaná okna a dveře. Byl obnoven barokní odvodňovací systém. Novotou září zrestaurovaný hlavní oltář a dva boční oltáře v hlavní lodi, kazatelna a baldachýn, pod nímž původně leželo tělo římské mučednice sv. Kristýny. Celebrant usedne na zrestaurovaném křesle vévodkyně Anny Marie Karolíny z roku 1756. V hlavní lodi kostela byla zrestaurována štuková výzdoba, obnoveny barokní nástropní malby, restaurátorským zásahem prošly balustrády na kůru a emporách. Samozřejmostí je nová elektroinstalace, citlivé osvětlení, zabezpečovací, kamerový a protipožární systém.

Ve zvonici byla opravena báň, obnovena fasáda a sochařská výzdoba Ondřeje Dubkeho. V patru zvonice se nachází zvonová stolice, na níž visí tři nové zvony od Petra Rudolfa Manouška. Byly odlity v roce 2019 v holandském Astenu a na počest investorky areálu nesou jména Marie, Anna a František. Největší zvon Marie váží 970 kg. Zvony budou požehnány na závěr mše svaté a budou zvonit každý den v poledne díky elektrickému vyzváněcímu systému. O patro výše se nachází hodinový stroj z přelomu 18. a 19. století, který byl citlivě zrestaurován a doplněn o elektrické natahování a automatické seřizování podle rádiového signálu.

Kolem kostela se zachovala původní barokní štětová dlažba a byl položen nový travní koberec. Podobná dlažba byla zhotovena na prostranství mezi farou a zvonicí. Tento prostor, doplněný osmi lipami a doplněný lavičkami, zve k odpočinku.

„Požehnáním obnoveného kostela sice končí první etapa prací, ale pokračujeme dál. Areál bude otevřen každý den a čekají nás kromě liturgických oslav také různé kulturní události. Opravy budou pokračovat na jaře roku 2021 obnovou ambitů. Věříme, že koncem příštího roku se poutní místo zaskvěje v plné kráse,“ uzavřel páter Přibyl.

zpět na seznam

Kalendář akcí

« »
Červenec 2020
21
23
26
27
28
29
30
31
01. 07. 2020

10:00 - Interference: Josef Šafařík a Adéla Bébarová, Dávid Sivý

02. 07. 2020

09:00 - PODJIZERSKÝ LÉTOKRUH - LIBVERDSKÉ SOCHÁNÍ

03. 07. 2020

19:30 - Noční prohlídka hradu aneb Valdštejnové zpátky na Valdštejně!

04. 07. 2020

09:00 - Tovaryšem čtvera řemesel 2020

18:00 - Hradecké komorní tucteto - letní zpívání na Valdštejně

05. 07. 2020

10:00 - Grabštejnská (za)hradní slavnost

06. 07. 2020

10:00 - Interference: Josef Šafařík a Adéla Bébarová, Dávid Sivý

07. 07. 2020

08:00 - Legiovlak v České Lípě

08. 07. 2020

09:00 - Výstava kreseb a obrazů Když "dívat se" nestačí

09. 07. 2020

09:00 - Česká Lípa: Zrcadla do historie - místa ztracená po celoměstském požáru 1820

10. 07. 2020

20:30 - Rohozecké prázdniny - GORALE a ROUDEN BAND

11. 07. 2020

19:30 - Hradozámecká noc na zámku Zákupy

12. 07. 2020

09:00 - Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

13. 07. 2020

10:00 - Výstava Zdeněk Lhotský: Kresby – sklo v Liberci

14. 07. 2020

18:00 - Ruda Švaříček: Indonéský večer v Liberci

15. 07. 2020

10:00 - Mezinárodní trienále skla a bižuterie Jablonec 2020

16. 07. 2020

08:00 - Prohlídka Křišťálového chrámu

17. 07. 2020

09:00 - Dny svaté Markéty

18. 07. 2020

10:00 - Sluneční hodiny, umělecké transformace

19. 07. 2020

10:00 - Česká Lípa: Zrcadla do historie - místa ztracená po celoměstském požáru 1820

20. 07. 2020

10:00 - Sluneční hodiny, umělecké transformace

21. 07. 2020

09:00 - Den s mineralogem

22. 07. 2020

11:00 - Prohlídky s loupeživým rytířem

24. 07. 2020

10:00 - Skleněné pátky v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci n. N.

25. 07. 2020

09:00 - Dny lidové architektury

« »
Srpen 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Doporučené odkazy

Zpracovávám...