Květa Vinklátová členka rady kraje

Aktuálně

21. 11. 2019

V liberecké zoo se již potřetí rozdávaly Ceny za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji

V liberecké zoo se již potřetí rozdávaly Ceny za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 proběhl v Experimentálním studiu v Lidových sadech 18. ročník konference M.R.K.E.V., v rámci které Zoo Liberec a její středisko ekologické výchovy DIVIZNA udělovali ceny za mimořádný přínos v oblasti environmentálního vzdělávání v Libereckém kraji. Z několika desítek nominovaných projektů, škol a lektorů odborná porota složená z pracovníků liberecké zoo ocenila celkem osm vítězů, a to v pěti různých kategoriích.

V kategorii PEDAGOG byli oceněny rovnou tři učitelé. První z nich je Mgr. M. Hošková, dlouhodobá propagátorka ekologické výchovy na ZŠ Dobiášova a venkovní výuky mimo školní učebny. Druhou oceněnou je Mgr. E. Kučerová ze ZŠ Husova, která již několik let zapojuje žáky druhého stupně do pomoci a aktivní účasti na českých ochranářských projektech v rozvojových zemí. Třetí vítězkou v kategorii PEDAGOG je Mgr. L. Tulková za systematickou podporu studentů při účasti na přírodovědných olympiádách a soutěžích a za praktickou pomoc v terénní ochraně přírody.

V kategorii ŠKOLA, ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ byla za mimořádný přínos v oblasti ekologického vzdělávání oceněna Základní škola Turnov, Zborovská 519, p.o. a Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, p.o. U turnovské školy porota vyzdvihla především její aktivní zapojení v programu EKOŠKOLA a prolínání ekovýchovy napříč celou školou, včetně zapojení žáků ZŠ speciální. Frýdlantská střední škola přesvědčila porotu díky nové realizaci Naučné zemědělské stezky, vybudování geologické, ornitologické a bylinkové expozice i úzké spolupráci s ČHMÚ a Astronomickým ústavem.

Nejlepším PROJEKTEM EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) byl zvolen projekt Cyklisté Liberecka (zastoupen Mgr. P. Matějkou), který dlouhodobě propaguje a podporuje cyklistickou dopravu ve městě jako alternativu k individuální automobilové dopravě prostřednictvím realizace projektů Školy na kole a Do práce na kole.

Prvenství v kategorii PODNIKATEL získal Statek u Macháčků-v souladu s přírodou za svou šetrnou a trvale udržitelnou zemědělskou činnost, propagaci ekologického zemědělství v regionu a spolupráci s Lesní mateřskou školou Břidlička, které poskytl zázemí pro provoz školky.
V kategorii DOBRÝ SOUSED zvítězila PaeDr. Lenka Hřibová ze Semil se svou neziskovou organizací Semínko země z.s. Ta byla oceněna především za dlouholetou ojedinělou práci s dětmi, rodiči a rodinami, výchovu prožitkem a volnou hrou.

Vítězové všech kategorií získali jako poděkování za jejich mimořádný přínos v oblasti ekologického vzdělávání památeční diplom a certifikát, puget svázaný z lokálních podzimních květin a poukaz na nákup odborné literatury. Ceny předával ředitel Zoo Liberec David Nejedlo i dlouholetá pracovnice a lektorka SEV DIVIZNA a koordinátorka programu M.R.K.E.V. Mirka Nováková, která k akci dodává: „Letos jsme znovu přistoupili i k předávání cen, protože od toho posledního uplynulo již pět let. Během nich jsme nastřádali řadu podnětů, a proto opět nastal čas poukázat a veřejně ocenit konkrétní přínos některých škol, pedagogů, studentů a všech dalších, kteří se nezištně a velkou měrou zasluhují o rozvoj ekologické výchovy v Libereckém kraji. Jsem velice vděčná, že zájem o toto téma stále roste a každým rokem nejen v našem okolí vznikají nové záslužné environmentální projekty.“

zpět na seznam

Kalendář akcí

« »
Červenec 2020
21
23
26
27
28
29
30
31
01. 07. 2020

10:00 - Interference: Josef Šafařík a Adéla Bébarová, Dávid Sivý

02. 07. 2020

09:00 - PODJIZERSKÝ LÉTOKRUH - LIBVERDSKÉ SOCHÁNÍ

03. 07. 2020

19:30 - Noční prohlídka hradu aneb Valdštejnové zpátky na Valdštejně!

04. 07. 2020

09:00 - Tovaryšem čtvera řemesel 2020

18:00 - Hradecké komorní tucteto - letní zpívání na Valdštejně

05. 07. 2020

10:00 - Grabštejnská (za)hradní slavnost

06. 07. 2020

10:00 - Interference: Josef Šafařík a Adéla Bébarová, Dávid Sivý

07. 07. 2020

08:00 - Legiovlak v České Lípě

08. 07. 2020

09:00 - Výstava kreseb a obrazů Když "dívat se" nestačí

09. 07. 2020

09:00 - Česká Lípa: Zrcadla do historie - místa ztracená po celoměstském požáru 1820

10. 07. 2020

20:30 - Rohozecké prázdniny - GORALE a ROUDEN BAND

11. 07. 2020

19:30 - Hradozámecká noc na zámku Zákupy

12. 07. 2020

09:00 - Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

13. 07. 2020

10:00 - Výstava Zdeněk Lhotský: Kresby – sklo v Liberci

14. 07. 2020

18:00 - Ruda Švaříček: Indonéský večer v Liberci

15. 07. 2020

10:00 - Mezinárodní trienále skla a bižuterie Jablonec 2020

16. 07. 2020

08:00 - Prohlídka Křišťálového chrámu

17. 07. 2020

09:00 - Dny svaté Markéty

18. 07. 2020

10:00 - Sluneční hodiny, umělecké transformace

19. 07. 2020

10:00 - Česká Lípa: Zrcadla do historie - místa ztracená po celoměstském požáru 1820

20. 07. 2020

10:00 - Sluneční hodiny, umělecké transformace

21. 07. 2020

09:00 - Den s mineralogem

22. 07. 2020

11:00 - Prohlídky s loupeživým rytířem

24. 07. 2020

10:00 - Skleněné pátky v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci n. N.

25. 07. 2020

09:00 - Dny lidové architektury

« »
Srpen 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Doporučené odkazy

Zpracovávám...