Květa Vinklátová členka rady kraje

Aktuálně

1. 11. 2019

Díky evropským penězům nechá liberecká knihovna zrestaurovat vzácné tisky

Díky evropským penězům nechá liberecká knihovna zrestaurovat vzácné tisky

Sedmnáct tisků, dva rukopisy a dva rukopisné pergamenové zlomky svěřila Krajská vědecká knihovna v Liberci do péče restaurátorek. Stalo se tak díky projektu s názvem Knihovna Liberec — zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace, financovanému Evropskou unií. Čtyři tisky jsou již zpět v knihovně.

„Restaurátorská práce v nejrůznějších oblastech je vysoce odborné umění, které vyžaduje hluboké znalosti, řemeslný um a zkušenost. S ohledem na stáří a stav předmětu musí restaurátor postupovat velice opatrně, protože jakýkoliv nevhodný zásah může předmět nevratně poškodit. Restaurátoři knih se dají v České republice počítat na prstech rukou a v tomto případě spolupracujeme s vynikajícími odbornicemi,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Očistě, odkyselení a restaurování dokumentů předchází vždy fotodokumentace a popis poškození. Teprve potom začíná trpělivá práce, která se zahajuje mechanickým čištěním vazeb i papíru. Účelem restaurování není návrat knihy do původní podoby, aby vypadala znovu jako nová. Restaurátorky vracejí knihám jejich původní eleganci, přičemž zachovávají patinu získanou staletími a přirozený vzhled ručního papíru a gotických vazeb.

 „Práci dvou restaurátorek, Kateřiny Opatové a Michaely Caranové, jsme mohli vidět na vlastní oči při kontrolním dnu a návštěvě v jejich ateliérech,“ dodala ředitelka knihovny Blanka Konvalinková.

Tři knihy z 15. a jedna z počátku 16. století nesly větší či menší známky poškození – ať už používáním, věkem nebo působením vnějších podmínek, ve kterých byly uloženy. Knihy prošly ruční očistou – desky i listy jeden po druhém, papír se dočkal odkyselení, byly prozkoumány vazby, desky a hřbety. Při práci narazily restaurátorky v tiscích například na zrnka rostlin, textilní vlákna nebo drobný hmyz

„Těší nás, že knihy se mohou nyní navrátit do depozitáře, který díky evropským penězům získal fungující klimatizaci. Staré tisky tak mají nyní ideální podmínky pro uložení — odpovídající teplotu i vlhkost,“ podotkl Václav Kříček, vedoucí bibliografického oddělení knihovny.

Restaurování všech knih by mělo být hotové v příštím roce. Poté je knihovna chce představit na výstavě, doprovázené diskusí s restaurátorkami.

zpět na seznam

Kalendář akcí

« »
Únor 2020
17
28
01. 02. 2020

20:00 - 12. Obnovený všesportovní ples ve Smržovce

02. 02. 2020

10:00 - Pozor, v knihovně je kocour!

03. 02. 2020

08:00 - Fenomén Jizerských hor - Příběh Jizerské 50

04. 02. 2020

10:00 - Knihy za panování Rudolfa II.

05. 02. 2020

10:00 - Jan Hendrych - Plastiky a kresby

06. 02. 2020

17:00 - Přednáškové PUTOVÁNÍ ZA MINERÁLY IV.

07. 02. 2020

09:00 - Současné české vánoční ozdoby

09:00 - 53. ČEZ Jizerská 50

08. 02. 2020

10:00 - Současné české vánoční ozdoby

09. 02. 2020

10:00 - Knihy za panování Rudolfa II.

10. 02. 2020

08:30 - Wolkerův Prostějov

11. 02. 2020

08:30 - Olympiáda v německém jazyce

12. 02. 2020

09:00 - Mezinárodní den darované knihy

13. 02. 2020

08:00 - Fenomén Jizerských hor - Příběh Jizerské 50

14. 02. 2020

10:00 - Knihy za panování Rudolfa II.

15. 02. 2020

09:00 - Údolský masopust - tradiční akce v Kryštofově Údolí

20:00 - Šibřinky s Rakem 2020

16. 02. 2020

10:00 - Výstava: Krajiny Českého ráje, Krkonoš a Jizerských hor (Jiří Martin Nevěčný)

17. 02. 2020

10:00 - Svět kostiček

18. 02. 2020

10:00 - Tajemná Indonésie

19. 02. 2020

10:00 - Výstava: Krajiny Českého ráje, Krkonoš a Jizerských hor (Jiří Martin Nevěčný)

20. 02. 2020

09:00 - Spravedlnost bez bázně: Gallasové a Clam-Gallasové

21. 02. 2020

19:30 - Večer v Naivním: Pouť krkonošská

22. 02. 2020

09:00 - Zimní prohlídka Zámku Svijany

23. 02. 2020

10:00 - Liberecký masopust

24. 02. 2020

14:00 - Valdštejnové na Valdštejně

25. 02. 2020

17:00 - Pád Albrechta z Valdštejna

26. 02. 2020

10:00 - V. Mašek - plastiky a G. Habrová - gobelíny

27. 02. 2020

10:00 - V. Mašek - plastiky a G. Habrová - gobelíny

28. 02. 2020

20:00 - Soví noc

29. 02. 2020

15:00 - Děkovná mše - requiem za členy rodů Gallasů a Clam-Gallasů

« »
Březen 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Doporučené odkazy

Zpracovávám...