Květa Vinklátová členka rady kraje

Aktuálně

10. 1. 2018

Severočeské muzeum v Liberci prezentovalo historické sbírky ve Victoria & Albert Museum v Londýně

Severočeské muzeum v Liberci prezentovalo  historické sbírky ve Victoria & Albert Museum v Londýně

Severočeské muzeum v Liberci bylo vloni vyzváno, jako jedno z nejstarších muzeí v bývalém Rakousko-Uhersku, k účasti na prestižním odborném umělecko-historickém semináři Historie umělecko-průmyslových muzeí ve střední Evropě. Seminář se konal ve dnech 8.–9. 12. 2017 ve Victoria & Albert Museum v Londýně. Za Severočeské muzeum v Liberci se ho aktivně účastnila vedoucí umělecko-historického oddělení Kateřina Nora Nováková s prezentací na téma historie libereckých muzejních sbírek a jejich budoucí instalace v nově plánované expozici uměleckého řemesla.

„Považuji za velmi důležité, aby odborní pracovníci našich muzeí měli příležitost prezentovat práci těchto institucí i mimo území České republiky. Současně tak mají příležitost konfrontovat své zkušenosti a přístupy s kolegy ze zahraničí a nové poznatky přenášet domů. V tomto případě se navíc jednalo o pozvání velmi prestižní muzejní instituce,“ uvedla k prezentaci Severočeského muzea ve Velké Británii Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Seminář byl věnován představení původu sbírek jednotlivých umělecko-průmyslových a průmyslových (designových) muzeí, která byla zakládána koncem 19. století v tehdy významných průmyslových a řemeslných centrech Rakousko-Uherské monarchie. „Muzea byla zakládána z různých popudů – spolky, průmyslníky, městy, odbornými školami nebo vznikala na základě velkých soukromých sbírek. Zajímavostí bylo nejen budování samotných sbírek, ale také jednotlivých budov, které v sobě mnohdy slučovaly více funkcí – muzeum, knihovnu, případně i vícestupňový vzdělávací ústav,“ vysvětlila k zakládání muzeí Kateřina Nora Nováková.

Většina těchto prezentovaných muzeí přežila do dnešní podoby v intencích, které vedly k jejich založení, ale některá z nich byla vzhledem k historickým událostem a okolnostem různě transformována, obměněna, doplněna či zcela zrušena a původní sbírky jsou dnes různě rozptýleny. Původních muzeí, která přežila v nezměněné podobě dodnes, je velmi málo a tím cennější jsou i jejich historické sbírky, na něž můžeme navazovat i v současnosti.

Kromě semináře navštívila Nováková také stálé oborové i chronologické expozice užitého umění ve Victoria & Albert Museum. „Tyto světově prioritní expozice užitého umění od starověku po současnost mi posloužily jako významný srovnávací materiál pro již hotovou koncepci nové expozice užitého umění Severočeského muzea a potvrzení správnosti využití některých zamýšlených instalačních i edukativních prvků,“ uzavřela Nováková.

zpět na seznam

Kalendář akcí

« »
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
« »
Prosinec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Doporučené odkazy

Zpracovávám...