Květa Vinklátová členka rady kraje

Aktuálně

22. 8. 2017

Lovecký zámeček v České Lípě dostane novou fasádu

Lovecký zámeček v České Lípě dostane novou fasádu Rada kraje vybrala dodavatele stavby na obnovu severní a jižní fasády objektu Červeného domu v České Lípě. Původní lovecký zámeček má za sebou velmi bohatou minulost a dnes slouží jako depozitář. Jednopatrový letohrádek postavený v centrální části České Lípy bude mít brzy novou fasádu. Rada kraje rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje číslo 2/2016. Konkrétně se rozhodnutí týká opravy severní a jižní části objektu za nabídkovou cenu 1.798.517 Kč včetně DPH. Zakázku vysoutěžila společnost, která se již dlouhodobě zabývá restaurátorskými a rekonstrukčními pracemi v oblasti historických a památkově chráněných objektů „Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště je do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o provádění stavby, což vychází na říjen 2017.,“ řekl Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy a investic a dodal, že termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů byl stanoven nejpozději do 13 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o provedení stavby. Červený dům v České Lípě byl postaven v renesančním stylu a jeho fasádu zdobí bohatá sgrafitová výzdoba, kterou tvoří pravidelná černobílá psaníčka. „Stěny letohrádku jsou opatřeny dvojitou omítkou, kdy na spodní bílé je nanesena druhá vrstva smíchaná s rozemletým dřevěným uhlím, kterou štukatéři seškrábali do požadovaného dekoru,“ přiblížila tehdejší pracovní postup Květa Vinklátová, radní pro resort cestovního ruchu, památkové péče a kultury. Původní lovecký zámeček je zapsán pod číslem 46637/5-2773 do celostátního registru kulturních památek a kromě svého původního účelu, sloužil už jako barvírna, jako objekt k nájemnímu bydlení nebo se stal na několik let i budovou muzea. V současnosti ho lidé mohou obdivovat jen zvenčí, protože je veřejnosti nepřístupný.
zpět na seznam

Kalendář akcí

« »
Červenec 2020
21
23
26
27
28
29
30
31
01. 07. 2020

10:00 - Interference: Josef Šafařík a Adéla Bébarová, Dávid Sivý

02. 07. 2020

09:00 - PODJIZERSKÝ LÉTOKRUH - LIBVERDSKÉ SOCHÁNÍ

03. 07. 2020

19:30 - Noční prohlídka hradu aneb Valdštejnové zpátky na Valdštejně!

04. 07. 2020

09:00 - Tovaryšem čtvera řemesel 2020

18:00 - Hradecké komorní tucteto - letní zpívání na Valdštejně

05. 07. 2020

10:00 - Grabštejnská (za)hradní slavnost

06. 07. 2020

10:00 - Interference: Josef Šafařík a Adéla Bébarová, Dávid Sivý

07. 07. 2020

08:00 - Legiovlak v České Lípě

08. 07. 2020

09:00 - Výstava kreseb a obrazů Když "dívat se" nestačí

09. 07. 2020

09:00 - Česká Lípa: Zrcadla do historie - místa ztracená po celoměstském požáru 1820

10. 07. 2020

20:30 - Rohozecké prázdniny - GORALE a ROUDEN BAND

11. 07. 2020

19:30 - Hradozámecká noc na zámku Zákupy

12. 07. 2020

09:00 - Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

13. 07. 2020

10:00 - Výstava Zdeněk Lhotský: Kresby – sklo v Liberci

14. 07. 2020

18:00 - Ruda Švaříček: Indonéský večer v Liberci

15. 07. 2020

10:00 - Mezinárodní trienále skla a bižuterie Jablonec 2020

16. 07. 2020

08:00 - Prohlídka Křišťálového chrámu

17. 07. 2020

09:00 - Dny svaté Markéty

18. 07. 2020

10:00 - Sluneční hodiny, umělecké transformace

19. 07. 2020

10:00 - Česká Lípa: Zrcadla do historie - místa ztracená po celoměstském požáru 1820

20. 07. 2020

10:00 - Sluneční hodiny, umělecké transformace

21. 07. 2020

09:00 - Den s mineralogem

22. 07. 2020

11:00 - Prohlídky s loupeživým rytířem

24. 07. 2020

10:00 - Skleněné pátky v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci n. N.

25. 07. 2020

09:00 - Dny lidové architektury

« »
Srpen 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Doporučené odkazy

Zpracovávám...