Kniha roku Libereckého kraje

Fenomén Charlemont / Eduard, Hugo a Theodor

16.02.2021 9:39

Monografická recenzovaná česko-německá publikace se zabývá umělci působícími v širší oblasti střední Evropy, v případě Eduarda a Huga též v Paříži, kteří dlouho stáli stranou pozornosti nejen českého, ale i rakouského dějepisu umění. Text osvětluje nejasnosti panující kolem životů a umělecké tvorby tří bratří Charlemontů a ve stručnosti se zmiňuje i o jejich předchůdcích do poloviny 18. století. Vedle výstavních a spolkových aktivit udržovali Charlemontové s českými zeměmi i osobní kontakty, kromě svého rodiště na jižní Moravě měli obzvláště úzkou vazbu k severočeskému regionu, a to v profesní i osobní rovině. Mezi nejznámější obdivovatele, zaměstnavatele a posléze i přátele patřil velkoprůmyslník, sběratel a mecenáš Heinrich Liebieg z Liberce a jeho prostřednictvím též další příslušníci podnikatelských rodin Liebiegů a s nimi příbuzensky propojených Mallmannů působících zejména v Paříži a Vídni, v neposlední řadě pan Schmittů z Českého Dubu a Ginzkeyů z Vratislavic nad Nisou. Publikace náleží ke stejnojmennému výstavnímu projektu, který se uskutečnil v Oblastní galerii Liberec v roce 2018. Jedná se o vědeckou publikaci, která se poprvé šířeji zabývá daným tématem a obsahuje též anglické resumé. Nicméně díky přitažlivé grafické úpravě a řadě otištěných fotografií (127 ks) se současně stává reprezentativní uměleckou monografií určenou pro širokou veřejnost.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login