Kalendář akcí

26. 08. 2020 09:00 Výstava na Bezdězu "Deset výletů v roce 1878"

Deset výletů Nordböhmischer

Excursions–Clubu v roce 1878

a významné osobnosti Excursions–Clubu


10. dubna 1878 se v České Lípě konala ustavující schůze, na níž byl založen Nordböhmischer Exkursions-Club, Severočeský výletní spolek, který pak v následujících letech a desetiletích až do roku 1939  položil základy veškeré vlastivědné, badatelské, kulturní a sbírkotvorné práce na území Českolipska a přilehlých oblastí. Jeho práce stála u zrodu a rozvoje oblastí ochrany přírody (záchrana Panské skály, údolí Peklo atd.), výzkumu a poznávání živé i neživé přírody, založení muzejních sbírek a sbírkotvorné činnosti, vytvoření archivních sbírek, přednáškové činnosti, pořádání výstav nebo všeobecné pedagogické činnosti.

Zpracovávám...