Kalendář akcí

20. 08. 2020 10:00 Výstava Zdeněk Lhotský: Kresby – sklo v Liberci

 

Malá výstavní síň v Liberci prezentuje soubor komorních kreseb skláře Zdeňka Lhotského. Kresba je pro Lhotského důležitou součástí tvůrčího zkoumání a výtvarného uvažování, které následně rozvíjí v dalších sklářských technologiích.
Výstava představuje rovněž jeho unikátní autorské kresby a koláže experimentálně zatavené ve skle. Na výstavě je prezentován výběr jeho vlastních prací z různých období. Dokládají Lhotského stále se měnící osobní uměleckou brilanci a všestrannost – jeho pluralitu indentity.

Pro tvorbu Zdeňka Lhotského je charakteristická tvarová redukce, která se projevuje jak v jeho sochařském projevu, tak v kresbách. Svými předchozími výstavami kreseb, například výstava Sklo a kresby – BBLA Gallery New York 2017, Galerie Morzin ve Vrchlabí, 2019, prokázal hlubokou vnitřní kázeň a propracovanou metodu používání elementárních symbolů, s nimiž dosahuje vizuálně působivých kompozic.

Výstavu v liberecké Malé výstavní síni doplňují zajímavé pokusy s kresbami a kolážemi zatavenými do skla. Na diváka mohou působit jako další autorova sonda záměrně vyslaná k hranicím abstrakce. Avšak zde se primárně nejedná o finální díla, ale o hmotný záznam experimentů, které s kresbami tematicky komunikují.

 

Zpracovávám...