Kalendář akcí

28. 11. 2019 18:00 Dalibor Matouš - Obrazy / Grafika / Objekty

Ve čtvrtek 28. listopadu v 18 hodin bude v galerii DETESK slavnostně zahájena výstava výběru z díla akademického malíře Dalibora Matouše.
Narodil se v Horní Branné u Jilemnice 25. srpna 1925 a od dětství rád maloval. Po ukončení povinné školní docházky byl přijat ke studiu na gymnáziu v Jilemnici. V roce 1941 však Němci školu zavřeli, a tak studia dokončil v Nové Pace, kde také v roce 1944 maturoval. Okamžitě po maturitě byl v Nové Pace totálně nasazen a dalšího půl roku strávil v bombardovaném německém Stuttgartu.
V roce 1945 odjel do Prahy k úspěšným zkouškám na UMPRUM, přijat byl do ateliéru profesora Františka Tichého. V té době se už, ale seznamoval s dílem Emila Filly, které na něho mimořádně zapůsobilo. Po dvou letech do jeho ateliéru přestoupil. Nelákalo ho jenom Fillovo malířské vyjadřování, ale byl fascinován i jeho mimořádnou osobností.
V roce 1949 se oženil a roku 1950 s vyznamenáním studia ukončil, už na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Na tu byla UMPRUM povýšena v roce 1946.
Po absolvování vojenské služby, v roce 1953 se rodina se synem a dcerou přestěhovala do Turnova. Žil tam Matoušův veliký přítel, malíř Jaroslav Klápště, a v roce 1955 se narodila další dcera Vlasta. Také rok 1956 byl pro něho významným. Aby se mohl nadále plně věnovat malování opustil místo ředitele turnovského Osvětového domu.
Během svého života musel zásadový Dalibor Matouš vybojovat mnoho bitev, se sebou samým při řešení uměleckých pochybností, se zlobou a nepochopením uměleckým i s mocí politickou.
Podlehl až souboji poslednímu, těžká nemoc ukončila jeho mimořádnou dráhu umělce i nezlomné osobnosti v Turnově 20. prosince 1992.
Ve svém díle zůstává Dalibor Matouš věrný kubismu, jeho expresivnějšímu pojetí Pabla Picassa a Emila Filly. Doménou jeho tvorby byla malba zátiší a figurálních kompozic. Od poloviny šedesátých let maloval parafráze zátiší holandských mistrů, v zátiší osmdesátých let se začaly objevovat květiny a plody přírody.
Ve figurální malbě se Dalibor Matouš postupně vyrovnával s otřesnými zážitky z válečných let. Kromě portrétů se v jeho díle často vyskytují náměty milenců, matky s dítětem a témata z antické mytologie a dějin.
V roce 1963 použil poprvé asambláž, k technice asambláží se trvaleji vrátil v sedmdesátých létech.
V dalších, znepokojivých obrazech se objevuje motiv spánku. Náměty nikdy nekončícího lidského panoptika patří závěrečnému období tvorby Dalibora Matouše.
Galerie DETESK už dříve představila tvorbu dalších členů této významné turnovské umělecké rodiny. Výstava výběru z díla manželky Dalibora Matouše, Ludmily Matoušové s názvem „Akvarely, sochy, koláže“ se uskutečnila na přelomu let 2016/2017. „Obrazy, sklo, grafika“, tak byla nazvána výstava dcery Vlasty v roce 2018. K sepsání článku byly použity výňatky z textů autorky Evy Výtiskové.

Zpracovávám...