Kalendář akcí

06. 10. 2019 14:00 Den architektury

Start akce je v lomnickém informačním středisku na Husově náměstí, kde všichni zájemci obdrží zdarma mapu se zakreslenými přístupnými objekty. Pro děti i dospělé jsme opět připravili soutěž, po jejímž splnění obdrží úspěšní řešitelé drobnou odměnu. Můžete také využít mobilní aplikaci Skryté příběhy – Žraloci v Lomnici, a individuálně putovat po našem městě.
V městském kině bude promítán dokumentární film o Lomnici – Prvorepubliková pohlednice Lomnice.

Otevřeny budou – vstupte dovnitř:
Farní kostel sv. Mikuláše – barokní kulturní památka, po požáru roku 1849 nebyl kostel již obnoven v původní kráse a například zničené varhany byly nahrazeny novými z dílny lomnického varhanáře Josefa Kobrleho. Proběhne komentovaná prohlídka.
Poutní kostel Proměnění Páně na hoře Tábor – kulturní památka, barokní kostel vybudovaný Morziny na významném poutním místě.
Boží hrob na konci Křížové cesty na Tábor – kulturní památka, křížová cesta byla budována na konci 19. století, začíná u kaple nad studánkou Křížovkou a končí kaplí Božího hrobu.
Hřbitov – kulturní památka, proběhne komentovaná prohlídka s Mgr. Lenkou Morávkovou.
Svobodova hrobka (hřbitov) – rodinná hrobka místní podnikatelské rodiny Svobodových, zatím částečně rekonstruovaná.
Zvonice (hřbitov) – kulturní památkab1652, do níž přibyly v roce 2017 dva zvony Maria a Eliška.
Márnice (hřbitov) – zrekonstruovaný objekt se stálou expozicí o historii lomnických zvonů.
Filiální kostel sv. Jana Křtitele (hřbitov) – barokní stavba z roku 1768, kulturní památka.
Kaple Bolestné Panny Marie na Podměstí – na místě původní kapličky byla v roce 1885 vybudována nová ve stejném klasicistním stylu. Opravena v roce 2012.
Kaple Bolestné Panny Marie v Nových Dvorech – nově zrekonstruovaná, vystavěna v 2. polovině 19. století, v roce 1935 do interiéru umístěna pamětní deska věnovaná padlým z první světové války.
Karlovské náměstí – část vesnické památkové rezervace, náměstí zrekonstruované v roce 2018, Památka roku 2018 Libereckého kraje, proběhne komentovaná prohlídka s Mgr. Danou Grabcovou.
Farní kostel sv. Prokopa v Nové Vsi nad Popelkou – barokní kulturní památka, od roku 1990 vedle nejstaršího zvonu umístěny dva nové - sv. Prokop a sv. Anežka.

 

Zpracovávám...