Kalendář akcí

05. 10. 2019 10:00 Pocta sochaři Vojtěchu Adamcovi

Jádro výstavy Pocta sochaři Vojtěchu Adamcovi tvoří reprezentativní výběr ze sochařského i malířského díla Vojtěcha Adamce staršího, okolo nějž jsou pak pomyslně i reálně shromážděny práce těch, kteří k němu měli a mají osobně i umělecky velmi blízko. Najdete zde práce jeho manželky Marie Adamcové, jež byla nejen jeho celoživotním přítelem, ale také skutečnou Múzou – to znamená inspirací, spolupracovníkem, uměleckým poradcem i nemilosrdným kritikem – ale také díla sochařů a malířů o generaci mladších, Vojtěcha Adamce mladšího, Josefa Hnízdila, Ivana Komárka, Romany Králové a Jiřího Středy, jež měli tu čest se s Vojtěchem Adamcem starším osobně poznat.

S uměleckým projevem Vojtěcha Adamce staršího spojuje všechny uvedené autory nejen to, že jedním z výchozích vyjadřovacích prostředků jejich děl je lidská či zvířecí figura, ale v prvé řadě její existenciální rozměr. V jejich obrazech a sochách se tak objevuje ve stejné míře ryzí radost z bytí, jako pocity odcizení a beznaděje. Klíčovou roli v jejich tvorbě hraje syrovost, s níž jsou ochotni se dívat na člověka jako na toho, jenž byl sice stvořen k obrazu Božímu, ale jehož tělesnost jej zároveň neméně silně poutá k zemi, ale také poetická nadsázka a humor, který se nevyhýbá ani sebeironii. Podobně jako Vojtěch Adamec starší ani oni se nebojí hledat inspiraci ve starším umění tak, jako to před nimi až donedávna dělali celé generace sochařů, malířů a architektů.

Vernisáž výstavy proběhne ve Sboru českých bratří pondělí 30.9.2019 od 18:00. Výstavu uvede vedoucí kurátor Galerie středočeského kraje (GASK) pan Richard Drury a svým pěveckým vystoupením doprovodí emeritní sólista národního divadla  pan Luděk Vele.

 

Zpracovávám...