Kalendář akcí

15. 06. 2019 09:00 Ze stébel a proutí – nářadí, náčiní a zvykoslovné předměty v tradiční lidové kultuře Pojizeří

Výstava bude rozdělena do dvou částí. První se zaměří na historické doklady o zpracování těchto materiálů v regionu a na prezentaci dokladů a sbírkových předmětů, které se dochovaly ve sbírkách paměťových institucí v regionu. Druhá část výstavy bude zaměřena na práce mistrů rukodělné výroby, kteří v libereckém kraji na původní tradici navazují (pan Josef Břečka – výroba březových metel, pan Patrik Budka – výroba zvykoslovných a užitkových předmětů z vrbového proutí.

 

 

Zpracovávám...