Kalendář akcí

13. 06. 2019 17:00 Muzejní noc

Muzeum Českého ráje v Turnově:
17.00 – 21.00 Ukázky řemeslné výroby – pletení košíků a výroba březových košťat; dílna pro děti – výroba dřevěné píšťalky
17.00 Zahájení výstavy Ze stébel a proutí – nářadí, náčiní a zvykoslovné předměty v tradiční lidové kultuře Pojizeří; Komentovaná prohlídka výstavy (Bc. Michaela Havelková)

17.30 Komentovaná prohlídky výstavy Ze stébel a proutí (Bc. Michaela Havelková)

18.00 a 19.30 hod. Šumný jazz – hudební vystoupení

18:30 Co to je luminiscence? Přednáška s praktickými ukázkami a pokusy (Mgr. Jan Bubal)

20.00 Komentovaná prohlídka výstavy Zkamenělé stopy (Mgr. Jan Bubal)

21.00 Hravá mineralogie; Povídání o kamenech s praktickými ukázkami a pokusy (Mgr. Jan Bubal)

21.30 Hrátky se světlem; Trochu světelné magie na závěr. (Mgr. Jan Bubal)

Dlaskův statek v Dolánkách: Expozice otevřena do 23.00 hod.
Řezbářské sympozium v areálu statku, retrospektivní výstava prací účastníků řezbářských sympozií na Dlaskově statku; Expozice „Zrození, svatba, smrt“

Dům přírody v Dolánkách:
Interaktivní expozice představující sepětí živé a neživé přírody. Dílnička (zdarma), kvízy a pracovní listy pro děti, herní aktivity – velké domino, pexeso, rybičky a tangram. (Otevřeno do 23.00 hod.)

Hvězdárna Turnov: pozorování oblohy, projekce filmů s hvězdářskou tématikou ad. (17.00–24.00 hod.)

Muzeum Českého ráje v Turnově / Hvězdárna Turnov / Dlaskův statek v Dolánkách / Dům přírody v Dolánkách / 13. 6. 2019 / VSTUP ZDARMA DO VŠECH PROSTOR

 

Zpracovávám...