Kalendář akcí

17. 03. 2019 09:00 KRAJINY A KOMPOZICE / Miloslav Sovadina

U příležitosti svých sedmdesátých narozenin představuje brněnský rodák a dlouholetý českolipský okresní archivář svou fotografickou tvorbu. Jako historik se věnoval zvláště dějinám středověku a zabýval se postavou Jindřicha z Lipé. K jeho archivní specializaci patřily dějiny správy, které shrnul do velmi potřebné knihy Správní dějiny Českolipska. V posledních letech se zaměřil na bibliografické zpracování počátků vlastivědné práce. Fotografie porůznu vystavoval, ale nynější výstava je výběrem ze životního díla pečlivého dokumentaristy i pozorovatele obdařeného uměleckým duchem, nadšením a láskou ke krajině.

Zpracovávám...