Kalendář akcí

12. 03. 2019 10:00 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě - Miloslav Sovadina: Krajiny a kompozice

Jako historik se věnoval zvláště dějinám středověku a zabýval se postavou Jindřicha z Lipé. K jeho archivní specializaci patřily dějiny správy, které shrnul do velmi potřebné knihy Správní dějiny Českolipska. V posledních letech se zaměřil na bibliografické zpracování počátků vlastivědné práce. Fotografie porůznu vystavoval, ale nynější výstava je výběrem ze životního díla pečlivého dokumentaristy i pozorovatele obdařeného uměleckým duchem, nadšením a láskou ke krajině.

Zpracovávám...