Kalendář akcí

15. 01. 2019 10:00 Para. Keramika. Grafika

PÁRA, PÁR A PÁRY... jsou slova, která se vyskytují v českém a polském jazyce a přes mírné rozdíly v syntaxi mají v obou jazycích podobné významy. Mimo jiné se vztahují k vodní páře (což je trefně spjato s místem, kde bude výstava prezentována, tzn. s budovou bývalých městských lázní), ale také k páru jako spojení osob blízkých, neoddělitelnému mezilidskému svazku. Výstava se tak stala podnětem k prezentaci různých přístupů keramiků a grafiků z akademické oblasti, a dvou souvisejících specializací spjatých s vratislavskou univerzitou. Tento „pár“ představuje jedinečný charakter tohoto místa, který je neustále dotvářen po sobě jdoucími generacemi umělců. Cílem projektu bylo spojit a prezentovat práci umělců ze dvou různých uměleckých oborů ve formě párů autorských děl. Práce obvykle vznikají izolovaně v ateliéru, ale i přes tuto izolovanost mohou přenášet hodnoty vzájemně blízké, a to navzdory formálním rozdílům. Kurátoři se rozhodli vytvořit situace, v rámci kterých by bylo možné ukázat širokou škálu tvůrčích postojů vyjadřujících různé koncepty vzájemné umělecké propojenosti: od harmonického dialogu, čistě formálních nebo ideologických vazeb, až po kontrastní formy, které jsou v opozici, plné nevšedností a skrytých významů.

Záštitu nad výstavou převzali: velvyslankyně Polské republiky v České republice Barbara Ćwioro, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, primátor města Vratislavi Jacek Sutryk a členka Rady Libereckého kraje Květa Vinklátová.

Výstava je pořádaná ve spolupráci s Akademií výtvarných umění Eugeniusze Gepperta ve Vratislavi a připomíná 70. výročí výuky keramiky a skla na této Akademii.

Zpracovávám...