Kalendář akcí

21. 11. 2018 09:00 Československo, léta nadějí a ztrát
Umělecké řemeslo v Turnově a Železném Brodě 1918–1948
Výročí vzniku ČSR bychom rádi připomněli výstavou reflexí zrodu a následných tří dramatických desetiletí existence státu (států) Čechů a Slováků v tradičních uměleckořemeslných oborech regionů Turnovska a Železnobrodska, tedy ve skle, šperku, stříbrnictví a glyptice z let 1918-48. Výstava se bude opírat o produkci odborných škol v Turnově a Železném Brodě i práce výtvarníků s těmito školami spojených, které v té době znamenaly ve svých oborech československou a středoevropskou špičku.
 

Zpracovávám...