Kalendář akcí

25. 09. 2018 09:00 Sovětská okupace od počátku do konce
Výstavně-performativní projekt k 50. výročí roku 1968 tematicky rozšiřuje výstavu „100 let“ ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a je prezentován jak v objektu Českolipského muzea, tak v Muzeu Eduarda Helda v Zákupech.
Výstava není klasickou muzejní výstavou. Jejími iniciátory a tvůrci jsou umělci, kteří se věnují tématu okupace v několika podobách a významech a reflektují nucené soužití se Sověty i naši postsovětskou současnost ve třech rovnocenných částech výstavy, z nichž první dvě jsou k vidění v České Lípě a třetí v Zákupech.

V části OKUPACE * 1968 * PRAHA ČSSR jsou veřejnosti poprvé představeny dokumentární fotografie Michala Němce, který zachytil 21. srpen 1968 v Praze na svůj tehdy nový fotoaparát Praktica. Unikátní snímky z onoho dne poté dlouhé časy schovával za trámem na své chalupě na Českolipsku a ukazoval je pouze  důvěryhodným osobám při zvláštních příležitostech. Někteří z nich, kteří srpnové události takto zblízka nezažili, nechtěli svědectví fotografického materiálu věřit.

V druhé části OCCUPY * 2018 * PROSTOR RALSKO se tři samozvaní stalkeři, kteří srpen 1968 na vlastní kůži nezažili, propadají do okupační zóny, již nacházejí v bývalém vojenském újezdu Ralsko. Procházejí dnešním Prostorem, odkrývají dosud zaznamenatelné stopy po Sovětech v krajině i ve vzpomínkách místních obyvatel a okupují toto specifické místo svými akcemi. Akce jsou jejich způsobem obývání, znovuoživení a využití minulostí zasaženého území.

DOČASNÝ PO*BYT SOVĚTSKÝCH VOJSK je třetí částí výstavy, probíhající v Muzeu Eduarda Helda v Zákupech. Zde vzniká imerzivní instalace bytu bývalého sovětského důstojníka, síly, která byla v Prostoru možná zanechána, možná zapomenuta, aby se proměnila ve spícího agenta nebo jen v člověka, který zde mezi námi spokojeně po svém dál žije. V jeho dočasném po*bytu na věčné časy se ozývají autentické hlasy pamětníků doby okupace. Projekt je určen pro širokou veřejnost, dospělé, seniory, studenty i školní děti, kterým chce netradiční a zábavnou formou performativní výstavy zprostředkovat a nabídnout k diskuzi dosud nepříliš probádanou a zároveň významnou součást naší nedávné historie a každodenního života.

Cyklus akcí OCCUPY * 2018 * PROSTOR RALSKO není zatím ukončený a průzkum Prostoru bude pokračovat minimálně po dobu trvání celé výstavy. Zúčastnit se performancí nebo pořádat své vlastní akce na téma sovětské okupace může kdokoli, kdo bude mít zájem. Aktuální informace k doprovodnému programu výstavy je možné sledovat na FB stránkách „Goglmogl produktion“ a na webových stránkách obou zapojených muzeí. K příležitosti dernisáže výstavy proběhne divadelní „Večer československosovětského přátelství po 50 letech“.
 

Zpracovávám...