Kalendář akcí

04. 08. 2018 11:00 Šermířské rozvernosti na Bezdězu

Časy vystoupení:

11,00  -  12,30  14,00  -  15,30 

PROGRAM VYSTOUPENÍ:

O velkém nepřátelství Peregriny Pušové a Mikuláše z Potštejna

Po zavraždění posledního přemyslovského krále Václava III. nastaly českému království nejisté časy. Vlivní představitelé šlechty hledali v nastalém mocenském vakuu způsob, jak se zbavit nepohodlných věřitelů z řad bohatých měšťanů. Městští patricijové naopak doufali, že se jim podaří posílit svůj vlastní vliv a získat postavení srovnatelné s šlechtou. Tento spor se stal živnou půdou také pro velké nepřátelství dvou rodů, Peregriny Pušové a českého šlechtice Mikuláše z Potštejna. Kdo stojí za vraždami v temných uličkách?

KOVÁŘSKÁ DÍLNA

Na I. hradním nádvoří bude své řemeslo předvádět mistr kovář.

Můžete si vyzkoušet práci se železem. Též zde budou ukázky kovářských výrobků.

Občerstvení zajištěno. Dobrůtky z udírny a chlazené pivko

Zpracovávám...