Kalendář akcí

06. 06. 2018 12:00 Zmizelý Liberec se vrací

Milovníky starých fotografií potěší chystaná výstava snímků ze sbírek libereckého Státního okresního archivu.  Zahájena bude ve středu 6. června 2018 v Liberci, ve Vilové ulici.

 

Již tradičně se liberecký okresní archiv připojí k oslavě Mezinárodního dne archivů. A znovu to bude prostřednictvím výstavy unikátních fotografií. „Loni jsme návštěvníkům nabídli pohled na dávno zmizelé centrum Liberce. A jejich zájem o výstavu předčil naše očekávání. Na četná přání představíme další unikátní snímky z naší foto sbírky,“ prozradil ředitel archivu Mgr. Robert Filip. „Výstavu jsme nazvali jednoduše „Zmizelý Liberec 2018 – město na starých fotografiích“. Tím pochopitelně odkazujeme na letošní osmičková výročí našeho státu, ale zároveň plníme slib pokračovat v prezentaci historických snímků Liberce. Protože jen o „osmičkách“ naše výstava není. Spíše naopak, protože její záběr je poměrně široký,“ říká ředitel Filip.

Rok 68, hospody a městské čtvrti

Mgr. Jana Pažoutová jako kurátorka výstavy stála před nelehkým úkolem vybrat další sérii obrázků prezentující město v průběhu času. „Naše letošní výstava má tři okruhy. Vrátíme se k roku 1968, podíváme se na několik legendárních hospod a také do městských čtvrtí. Snímky z roku 1968 sice patří k těm, které se rok co rok pravidelně objevují, aby připomněly srpnovou okupaci, ty naše ale budou trochu jiné. Před několika lety jsme obdrželi darem dva svitky negativů ze srpna 68. Dárce pan Zdeněk Jůzl je měl od svého otce. Ten sloužil v libereckých kasárnách jako voják základní služby a filmy našel při jedné ze svých vycházek v příkopu u silnice v roce 1969. Jestli je tam někdo ze strachu odhodil, schoval nebo jen ztratil, se nejspíš nedozvíme. Pro archiv jsou však cenným příspěvkem k historii města, protože nabízí další pohled na smutné události zachycené objektivem nám neznámého fotografa. Letos vůbec poprvé uvidí snímky také veřejnost,“ prozradila Jana Pažoutová.

Další část výstavy se podle ní zaměřila na některé (kdysi) oblíbené liberecké hospody, jako byly U města Žitavy, U města Norimberku, Střelnice, U Vávrů nebo oblíbený výletní cíl Městský lesík. Některé z nich jsou dnes zcela k nepoznání, životní cyklus jiných uzavírají snímky z demoličních spisů stavebního úřadu.

Pomyslná třetí část je věnována snímkům městských čtvrtí a představí fotografie z Doubí, Františkova, Hanychova, Ruprechtic, Rudolfova, Růžodolu, Vratislavic, Machnína a dalších obcí, během 20. století připojených k Velkému Liberci.   

 

Mezinárodní den archivů a otevření výstavy

Ve středu 6. června 2018 se liberecký okresní archiv otevře veřejnosti. Už od osmi hodin ráno bude zpřístupněna výstava starých fotografií. Podívat se na ně můžete v tento den mimořádně až do 19 hodin, což se už nebude opakovat! Archivář Bc. Petr Kolín pak zájemce provede po areálu archivu. Prohlídky začnou v 10:00 a v 17:00 hodin. Vstup na výstavu i na prohlídku archivu je ZDARMA.

 

Podle ředitele Filipa kouzlo starých snímků přetrvalo. Jen je mnohdy obtížné zorientovat se, které místo snímek zachycuje nebo odkud je vyfocen. „Přijďte si vyzkoušet, zda to právě vy dokážete,“ láká návštěvníky ke zhlédnutí více než dvacítky panelů a vitrín.

 

Expozice „Zmizelý Liberec 2018 – město na starých fotografiích“ zůstane v libereckém archivu přístupná do konce června. A to v pondělí a ve středu od 8 do 16:30 hod. V úterý, ve čtvrtek a v pátek je z provozních důvodů nutné předchozí objednání na sokaliberec@soalitomerice.cz, nebo telefonicky na 488 577 812.

 

 

Státní okresní archiv Liberec

Činnost a fungování archivů v ČR, stejně jako právo veřejnosti nahlížet a studovat uložené materiály, upravuje zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění. Na jeho základě Státní okresní archiv Liberec (SOkA) odborně zpracovává a zpřístupňuje písemnosti úřadů státní a komunální správy, materiály firem, spolků, škol, církevních institucí či písemnosti významných osob našeho regionu. Nejstarší archiválie jsou ze 14. století. Velká část písemností pochází ze 17. - 19. století. Největší množství tvoří materiál vzniklý až ve století dvacátém. Převážná část materiálů do roku 1945 je s ohledem na charakter zdejšího osídlení psána německy. Návštěvníkům a badatelům je k dispozici i archivní knihovna se zhruba 24 000 tituly knih, novin a dalších publikací. V depozitářích archivu se nachází více než 6 200 bm (běžných metrů) archiválií tvořících více než 2200 archivních souborů. (Ano, archiválie se měří na kilometry resp. běžné metry - tedy písemnosti, knihy, krabice - vyrovnané pěkně v radě za sebou). Množstvím uložených archiválií patří Státní okresní archiv Liberec k největším okresním archivům v ČR. SOkA Liberec je organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Litoměřicích.

Zpracovávám...