Kalendář akcí

26. 03. 2018 09:00 Jarní Artování

Jarní Artování je multikulturní festival zaměřený na papírovou a divadelní tvorbu, výrobu masek, workshopy, volnou tvorbu, performance, exhibici zde vytvořených masek a večerní hudební produkci.

Zpracovávám...