Kalendář akcí

06. 11. 2017 17:00 Role geofyziky v průzkumu a využívání geotermální energie
Geotermální energie je teplo, které lze získat z hornin a fluid pod povrchem Země. Považuje se za obnovitelný zdroj energie využitelný pro vytápění budov či dokonce výrobu elektrické energie. Do průzkumu a využívání geotermální energie se zapojuje řada dílčích oborů věd o Zemi – z geofyzikálních disciplín nejvíce geotermika a seismika.

pořádá: Geofyzikální ústav AV ČR ve spolupráci s KVK 

 

Zpracovávám...