Kalendář akcí

01. 11. 2017 17:00 Smrt a pohřební zvyklosti ve středověku a novověku

Přednáškové posezení  na „dušičkové“ téma z oblasti dějin každodennosti bude kromě samotného vývoje pohřbívání zaměřena na problematiku samotného vnímání smrti a přístupu k ní. Povíme si, jaké zvyklosti doprovázely úmrtí osob širokých společenských vrstev od panovníka po sedláka v dobách nám už poněkud vzdálenějších.

Zpracovávám...