Kalendář akcí

06. 09. 2017 19:00 Mapy Jizerských hor

Staré mapy patří ke kulturnímu bohatství každého národa a regionu světa. Vzhlížíme k nim s respektem, který v nás budí jejich stáří, předpokládaná finanční hodnota, ale především tajemství jejich vzniku, účelu a obsahu, které byly zapomenuty či polozapomenuty. Na výstavě budou ke zhlédnutí jak vzácné originály starých map, tak jejich modernější počítačové verze a zcela nové mapy pro čtyři oblasti Jizerských hor.

Výstava je součástí projektu „Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního bohatství“, který je financován z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020.

Zpracovávám...