Kalendář akcí

15. 08. 2017 10:00 Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů

Výstava vznikla jako součást projektu Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu, jenž je realizován s podporou Ministerstva kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity.

Zpracovávám...