Kalendář akcí

12. 08. 2017 11:00 Rytíři a manové na Bezdězu

Středověký hrad Bezděz byl jako ostatní královské hrady symbolem královské moci a zároveň správním centrem v severních Čechách.

Jeho vojenskou posádku tvořili především manové, nižší šlechtici, kteří vojenskou službou spláceli králi pronájem sousedních statků.

 

V průběhu soboty a neděle uvidíte, jak žili vojáci na hradě, jak byli vyzbrojeni, jak se cvičili ve zbrani, jak se stravovali.


Příběhy ze života hradní posádky budou probíhat od 11.00 do 16.00

(krátké šermířské vystoupení v 11.00, 13.00 a 15.00).

Představí se Vám šermíři z SHŠ Tartus  Česká Lípa a SHŠ Bohemica Sanguis Praha

Zpracovávám...