Kalendář akcí

05. 08. 2017 11:00 Šermířské rozvernosti na Bezdězu

Časy vystoupení: 11,00 - 12,30 - 14,00 - 15,30

PROGRAM VYSTOUPENÍ:

Černá rota

Po bitvě u Lipan bloudily zbytky husitských oddílů bezcílně Evropou a dávaly se najímat jako žoldnéřské roty bojující na té či oné straně v nejrůznějších místních šarvátkách. Husitou býval také hejtman František z Háje, pro svou povahu přezdívaný Strašlivý Franz. Ve službách uherského krále Matyáše Korvína kolem sebe shromáždil skupinu elitních, avšak nelítostných válečníků, která vstoupila do historie pod názvem Černá rota. Její vojenské schopnosti pomohly na čas zastavit tureckou expanzi. Když ale na český trůn usedl „husitský král“ Jiří z Poděbrad a Matyáš stočil svá vojska proti němu do Čech, bylo zřejmé, že je jen otázkou času, kdy se žoldnéři Černé roty střetnou na bitevním poli se svými bývalými spolubojovníky.

O velkém nepřátelství Peregrina Puše a Mikuláše z Potštejna
Po zavraždění posledního přemyslovského krále Václava III. nastaly českému království nejisté časy. Vlivní představitelé šlechty hledali v nastalém mocenském vakuu způsob, jak se zbavit nepohodlných věřitelů z řad bohatých měšťanů. Městští patricijové naopak doufali, že se jim podaří posílit svůj vlastní vliv a získat postavení srovnatelné s šlechtou. Tento spor se stal živnou půdou také pro velké nepřátelství pražského německého měšťana Peregrina Puše a českého šlechtice Mikuláše z Potštejna. Kdo stojí za vraždami v temných uličkách?

Zpracovávám...