činnost resortu

Oddělení kultury - působí při správě pěti příspěvkových organizací kraje, a to Krajské vědecké knihovny v Liberci, Oblastní galerie v Liberci, Severočeského muzea v Liberci, Muzea Českého ráje v Turnově a Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Tyto organizace mají ve správě množství dalších objektů, které slouží třeba jako depozitáře, ale také jako aktivní doklady lidové architektury a zároveň atraktivní cíle v oblasti cestovního ruchu – těmito jsou např. Dlaskův statek v Dolánkách či Vísecká rychta v Kravařích. V organizacích resortu pracuje více než 170 lidí a celkové finanční prostředky, které Liberecký kraj vkládá do jejich provozu a rozvoje je více než 100 mil. korun ročně. Oddělení se dále snaží vytipovávat a prostřednictvím orgánu kraje finančně podpořit všechny významnější kulturní akce a počiny. Samo nezaostává a spolupořádá či pořádá kulturní akce, např. Muzejní noc či soutěže, např. o nejlepší knihovnu kraje, knihovníka kraje, nejlepší kroniku atd.

Oddělení památkové péče - je zákonně nejvíce organizovaným úsekem. Ve smyslu zákona je pro obnovu kulturních památek, kterých je na území Libereckého kraje 2200, odvolacím orgánem „trojkových“ obcí. U objektů, které požívají statut národní kulturní památky, kterých je v kraji zatím čtrnáct, je prvostupňovým rozhodovacím orgánem. Další jeho povinnosti ze zákona směřují k regulaci v oblasti archeologie či územních plánů obcí a měst. Hlavním partnerem při práci oddělení je Národní památkový ústav, který podle památkového zákona působí jako odborné pracoviště a vzájemná kvalitní součinnost je bezpodmínečně nutná. Podnětně působí i v oblasti samosprávy, podporuje v rámci dotačního fondu stavební obnovu kulturních památek na území kraje, stavebně-historické průzkumy či archeologické výzkumy. I toto oddělení pořádá akce pro veřejnost, např. Dny lidové architektury, Dny otevřeného podstávkového domu či nově soutěž, kterou je Památka roku Libereckého kraje.

Oddělení cestovního ruchu - prezentuje a reprezentuje krásy kraje v České republice, Německu, Polsku, Slovensku či Nizozemsku na veletrzích či dalších souvisejících akcích. V roce 2017 předpokládá účast na třinácti veletrzích cestovního ruchu. Hlavním subjektem spolupráce je pak Česká centrála cestovního ruchu Czechtourism, v rámci kraje potom Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje. Území kraje je rozděleno na čtyři turistické regiony, a to na Českolipsko, Jizerské hory, Český ráj a Krkonoše. V každém regionu působí více či méně aktivní organizace, která plní funkci destinačního managementu. Hlavní informační vlajkovou lodí, o jehož fungování se stará oddělení je turistický portál www.liberecky-kraj.cz a na něj navázané profily na sociálních sítích. I toto oddělení pořádá vlastní akce, kterými obohacuje nabídku, např. Oslavy Ještědu, Křehkou krásu či „domácí“ veletrh Euroregion tour v Jablonci nad Nisou

Zpracovávám...