Aktuality

10. 9. 2020

Již 19. ročník MHF Lípa Musica zahájí Mesiáš

V sobotu 12. září bude v Liberci slavnostně zahájen 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica tradičním Koncertem pro Liberecký kraj. V nově zrekonstruovaném Divadle F. X. Šaldy bude kompletně provedeno monumentální oratorium Mesiáš Georga Friedricha Händela. Nastudování se ujme Collegium 1704 uměleckého vedoucího Václava Lukse, soubor respektovaný po celém světě. V sólových pěveckých úlohách se představí přední čeští pěvci v oboru staré hudby – Hana Blažíková, Markéta Cukrová, Jaroslav Březina a Roman Hoza. Koncert se uskuteční v rámci projektu Spojeni hudbou, který vznikl v reakci na současnou pandemickou situaci a spojil na podporu české hudební scény tři významné české festivaly (MHF Lípa Musica, MHF Concentus Moraviae a Svatováclavský hudební festival). V prodeji jsou poslední vstupenky. 

Původní plány na zahraniční obsazení úvodního galakoncertu, které Lípa Musica představila již před rokem, zhatila pandemie Covid-19. „Když jsme museli v jarních měsících udělat změnu v obsazení hvězdy našeho společného koncertu s Libereckým krajem, bylo mi to hodně líto, protože na L‘Arpeggiatu Christiny Pluhar jsme čekali několik let a zájem našeho publika jen potvrzoval, že se jedná o další z lahůdek systematicky budované hodnotné dramaturgie. Když jsem se začal se svými kolegy zabývat myšlenkou, kým a jakým titulem zahájit, byl nasnadě výběr oratoria, které nese pozitivní poselství o narození spasitele, zachránce, nové síly pro život a ukotvení se ve skutečných hodnotách. 
To dokonale naplňuje Händelův Mesiáš, který je v pravém slova smyslu jedním z nejznámějších děl barokní literatury,“ upřesňuje k programu Martin Prokeš, ředitel festivalu a dodává: „Právě toto poselství tohoto úžasného díla pro sbor, orchestr a sóla jsme bez váhání zařadili jakou pomyslnou oslavu návratu koncertní sezony a oslavu života v této pro mnohé nesnadné době. Interpretační role se zhostí jeden z nejuznávanějších ansámblů na starou hudbu Collegium 1704, Collegium Vocale a sólisté Hana Blažíková, Markéta Cukrová, Jaroslav Březina a Roman Hoza. Rád bych zmínil, že toto celé by nebylo možné, pokud by neexistovala výjimečná spolupráce s Libereckým krajem v čele s hejtmanem Martinem Půtou a radní pro kulturu Květou Vinklátovou, jejíž nápad přivést do regionu špičkové umění v projektu Koncert pro Liberecký kraj to byl.

Nastudování Mesiáše festival nabídne v hvězdném podání předních umělců specializujících se na oblast dobově poučené interpretace staré hudby, kteří se těší vysokému kreditu doma i v zahraničí. „Mesiáš je výborná volba v dobách nynější podivné krize, kdy se nám všem otřásly základní hodnoty. Je to dílo posluchačsky vstřícné a interpretačně šťavnaté. Lehce uvolňuje onu výměnu energií, která činí živé hraní nezastupitelným, uvádí k titulu za kvarteto sólistů renomovaná mezzosopranistka Markéta Cukrová. 

Po loňském představení britské vokální legendy The King’s Singers bude letošní provedení Mesiáše v pořadí čtvrtým Koncertem pro Liberecký kraj, který festival společně s Libereckým krajem připravuje. Exkluzivními partnery Koncertu pro Liberecký kraj je Liberecký kraj a společnosti ČEPS, a.s., Kooperativa, a.s. a Kasro spol. s r.o.

I v letošním roce převzal záštitu nad hudební přehlídkou mimo jiné hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
„Lípa Musica je významnou hudební akcí, která již dávno překročila rámec kraje i celé republiky. Libereckému kraji, s nímž je neodmyslitelně spojena, dělá výborné jméno a týmu organizátorů v čele s ředitelem Martinem Prokešem nelze než poděkovat za skvělou práci, kterou odvádí. Když před dvaceti lety tým nadšenců festival v České Lípě zakládal, mohlo to působit jako bláhová myšlenka, nicméně ukázalo se, že jejich snaha má smysl a díky jejich píli a neúnavné snaze můžeme každý́ rok zhlédnout koncerty absolutních špiček klasické hudby. Považuji za velikou poctu, že mohu nad tímto tradičním svátkem hudby převzít záštitu,“ říká Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

„Mám velkou radost, jak i za podpory Libereckého kraje Mezinárodní hudební festival Lípa Musica roste. Dramaturgicky i kvalitativně je rok od roku lepší a odráží se to i na jeho pověsti daleko za hranicemi kraje. Současná komplikovaná situace ohledně koronaviru bohužel zhatila mezinárodní přesah festivalu. Lípa Musica tak ale nabídne opět to nejlepší z tuzemské hudební scény. Na mnohé letošní koncerty se moc těším,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

„Společnost ČEPS podporuje, mimo jiné, řadu regionálních festivalů s celorepublikovým přesahem. Mezi nejvýznamnější z nich patří právě Lípa Musica. Jsem velmi rád, že naše úspěšná partnerská spolupráce s tímto festivalem pokračuje již třetím rokem,“ prohlásil Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a. s.

Zahajovací koncert proběhne při respektování přijatých bezpečnostních opatření včetně kapacitního limitu stanoveného pro 500 osob. Zbylé vstupenky jsou v prodeji ve festivalové pokladně, v liberecké síti eVstupenka i online na www.lipamusica.cz. 


19. ročník ve znamení houslí i pandemie
19. ročník MHF Lípa Musica se uskuteční v termínu od 12. září do 28. října s tradičním epilogem ve spolupráci se ZUŠ Česká Lípa, který se bude konat 4. a 5. listopadu v České Lípě. Festival letos nabízí řadu 20 koncertů a doprovodných programů na 11 místech Libereckého a Ústeckého kraje. V reakci na aktuální situaci kolem pandemie Covid-19 a přijatá bezpečnostní opatření se letošní ročník uskuteční bez přítomnosti zahraničních umělců a nenabídne koncerty v Sasku. Kapacita všech koncertů je nastavena tak, aby odpovídala aktuálně platným bezpečnostním limitům, organizátoři budou dbát na dodržování všech přijatých bezpečnostních opatření. V zájmu hladkého průběhu celé akce přistupuje organizátor i k rozdělení týmu do nezávislých pracovních skupin bez fyzického kontaktu po dobu konání festivalu. 

„Dívám se dopředu s nadějí, že budeme moci uskutečnit všechny plány, na kterých rok pracujeme a které musely být díky pandemii Covid-19 znovu předělány. Nyní je vše připravené, a tak věřím, že se lidé budou chtít občerstvit krásnou hudbou a zapomenout na starosti všedního dne. My jsme na naše posluchače připraveni se všemi bezpečnostními pravidly, které se musí ctít. Naší velkou výhodou je, že nemáme obrovské kapacity, a tak i při vyprodaném koncertu můžeme stále hovořit o komorním prostředí. Nesmírně se těším,“ upřesňuje k aktuální situaci Martin Prokeš, ředitel festivalu.

Uměleckým garantem festivalu i v letošním roce zůstává renomovaný houslista a umělecký partner České filharmonie Josef Špaček, který pro letošní program připravil několik projektů, v nichž se sám představí v roli sólisty, komorního hráče i premiérově dirigenta. Nejen tato vystoupení budou příspěvkem festivalu k Roku houslí, který pro letošní rok vyhlásil Liberecký kraj. Špaček se ujme taktovky České studentské filharmonie, se svými kolegy z České filharmonie, ale například i minulým festivalovým garantem hornistou Radkem Baborákem vystoupí ve festivalovému septetu a pro Liberec si připravil i sólový recitál. Kromě role interpreta nabídne Josef Špaček i mistrovské kurzy pro žáky základních uměleckých škol v České Lípě a Liberci. 

„Myslím si, že jsme si s festivalem velmi porozuměli, že jsem si dobře sedli a že koncerty, které proběhly, byly velmi úspěšné a jistě budou i ty letošní, na které se velmi těším. Festival roste tím správným směrem, který jsme si vytýčili v úzkém týmu vedení festivalu, a doufám, že spolupráce, která tyto dvě sezóny probíhá, bude pokračovat a zůstaneme ve vřelém kontaktu i nadále. Za sebe rád přijedu a vždy rád festival umělecky podpořím,“ dodává Josef Špaček.

Dalšími hvězdami nadcházejícího ročníku budou s ohledem na aktuální situaci přední čeští interpreti v čele s klavíristou Janem Bartošem, zpěvačkou, houslistkou a skladatelkou Ivou Bittovou, zpěvačkou, klavíristkou, skladatelkou a čerstvou držitelkou ceny Anděl Beatou Hlavenkovou, Zemlinského kvartetem, Cappellou Mariana, Českým filharmonickým sborem Brno, Musicou Bohemicou Jaroslava Krčka nebo Komorní filharmonií Pardubice. Chybět nebudou ani populárnější projekty, například s Originálním pražským synkopickým orchestrem nebo filmové melodie v symfonickém provedení pod taktovkou specialisty tohoto hudebního oboru Jana Kučery. Festival letos nabídne i dramaturgicky unikátní premiérové projekty, jako první koncertní provedení projektu s Jurkovičovými ukolébavkami nebo uvedení Haydnova kvartetu Sedm posledních slov Vykupitele na kříži ve verzi se zpěvem. 

„Je velmi inspirující pozorovat, jak se Mezinárodní hudební festival Lípa Musica za bezmála dvě dekády své existence dokázal rozvinout a vyrůst. Pomohl vdechnout duši kdysi vykořeněnému kraji, který́ tolik utrpěl v důsledku pohnutých a tragických dějin minulého století. Festival do sebe postupně vtělil i jiné hudební žánry a nepochybně to napomohlo větší hudební rozmanitosti i při zachování silného duchovního rozměru, který́ je v kvalitní kultuře tak potřebný́. Za obdiv stojí i to, jak se rozrostl geograficky: do Ústeckého kraje i k našim německým sousedům. Nezbývá mi než popřát, aby festival v tomto růstu i nadále pokračoval.“ uvádí PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr kultury.

Záštitu nad 19. ročníkem MHF Lípa Musica převzali: PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr kultury, J. E. Christoph Israng, velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický a Ing. Jitka Volfová, starostka města Česká Lípa. MHF Lípa Musica je členem České asociace festivalů.


V prodeji je posledních pětina vstupenek
Předprodej vstupenek probíhá ve festivalové kanceláři, na webových stránkách festivalu, ve vybraných koncertních místech nebo v síti Colosseum Ticket společnosti Perfect system. Z celkové letošní kapacity cca 4100 míst je před zahájením festivalu v prodeji shodně jako v loňskem roce poslední pětina vstupenek, třetina koncertů je vyprodána, a na další třetinu akcí zbývají jen poslední kusy vstupenek. Zcela vyprodán je koncert s názvem Sladká krásná dáma v Zahrádkách, koncert i workshop Ivy Bittové, vystoupení Originálního pražského synkopického orchestru či Lípa Musica Septeta Josefa Špačka, nebo nonkonformní varhanice Katty. Poslední místa jsou k dispozici na vystoupení Beaty Hlavenkové, Zemlinského kvarteta s Markétou Cukrovou, liberecký recitál Josefa Špačka, či provedení Jurkovičových ukolébavek v Doksech. Vstupenky na zahajovací koncert a závěrečný koncert s filmovými melodiemi v Novém Boru jsou ještě k dispozici. 

Vstupenky na všechny koncerty je možné zakoupit on-line nebo ve festivalové kanceláři v Žižkově ulici č.p. 528/6 v České Lípě, v síti Colosseum Ticket a v dalších vybraných koncertních lokalitách. Pokladna je otevřena v pondělí a středu v 15.00–18.00 hod. a v úterý a ve čtvrtek: 14.00–16.00 hod. 
Festival i v letošním roce nabídne svým návštěvníkům autobusovou dopravu do všech lokalit mimo Českou Lípu. 


Přehled programu:
 
MHF Lípa Musica 2020 | 19. ročník | 12/9–28/10/2020

 
MESIÁŠ / zahajovací koncert, Koncert pro Liberecký kraj
so/12/9/19h | Liberec, Divadlo F. X. Šaldy
Hana Blažíková, Markéta Cukrová, Jaroslav Březina, 
Roman Hoza – zpěv, 
Collegium 1704, Collegium Vocale, Václav Luks – dirigent
G. F. Händel: Mesiáš

SLADKÁ KRÁSNÁ DÁMA / koncert při svíčkách
pá/18/9/19h | Zahrádky, kostel sv. Barbory
iFlautisti Ensemble
Merula / Rossi / Purcell / Telemann / Kerll / Castello

ŠPAČEK HRAJE A DIRIGUJE
so/19/9/19h | Česká Lípa, bazilika Všech svatých
Česká studentská filharmonie, Josef Špaček – housle, dirigent
Mendelssohn-Bartholdy / Mozart

#beethoven250
ne/20/9/17h | Česká Lípa, Biberova kaple
Jan Bartoš – klavír

NEZAPOMEŇ… / benefiční koncert pro Nadační fond Ozvěna
st/23/9/19h | Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa
Iva Bittová – housle, zpěv, Martin Prokeš – zpěv, 
David Mašek – klavír

BEATA HALVENKOVÁ: SNĚ
ne/27/9/17h | Česká Lípa, Centrum textilního tisku
Beata Hlavenková – klavír, zpěv, Oskar Török – trubka, Patrick Karpentski – kytara, Miloš Peter 
Klápště – basová kytara
autorské skladby a písně

Ó SVĚTLO ZROZENÉ / svatováclavský koncert
po/28/9/19h | Česká Kamenice, kostel sv. Jakuba st.
Cappella Mariana, Vojtěch Semerád – um. vedoucí
Palestrina / Tallis / Byrd / Tavener

ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ ORCHESTR
pá/2/10/19h | Kamenický Šenov, kino Hvězda
americký jazz, blues a taneční hudba 20. let

LÍPA MUSICA SEPTET
so/3/10/19h | Děčín, zámek
Josef Špaček – housle, Pavel Nikl – viola, Václav Petr – violoncello, Adam Honzírek – kontrabas, Radek 
Baborák – lesní roh, Ondřej Roskovec – fagot, 
Tomáš Kopáček – klarinet
Strauss / Beethoven

SEDM POSLEDNÍCH SLOV…
ne/4/10/17h | Prysk, kostel sv. Petra a Pavla
Markéta Cukrová – mezzosoprán, Zemlinsky Quartet
Haydn

MUSICA BOHEMICA: POEZIE LIDOVÉ PÍSNĚ
út/6/10/19h | Teplice, Bartholomeus Gallery Café
Anna Hlavenková – soprán, Martin Prokeš – tenor
Musica Bohemica, Jaroslav Krček – um. vedoucí
moravská a česká lidová inspirace v úpravách J. Krčka

CHVALME PÁNA
ne/11/10/17h | Česká Lípa, bazilika Všech svatých
Český filharmonický sbor Brno a sólisté, 
Petr Fiala – dirigent
Černohorský / Fibich / Górecki / Fiala / Bruckner

SÓLO PRO JOSEFA ŠPAČKA
pá/16/10/19h | Liberec, Oblastní galerie
Josef Špaček – housle
Bach / Ysaÿe

VENI SANCTE SPIRITUS
so/17/10/19h | Heřmanice v Podještědí, kostel sv. Antonína Paduánského
Katta – varhany a zpěv
Bach / Pärt / Messiaen / Katta

JURKOVIČOVY UKOLÉBAVKY
po/19/10/19h | Doksy, zámek
Hana Blažíková – soprán, Jana Semerádová – flétny ad.
Jurkovič / Kapsberger / Michna ad.

HUDBA STŘÍBRNÉHO PLÁTNA / závěrečný koncert
st/28/10/19h | Nový Bor, Městské divadlo
Komorní filharmonie Pardubice
Jan Kučera – klavír, dirigent
melodie z českých a zahraničních filmů

Doprovodný program festivalu:
WORKSHOP S IVOU BITTOVOU
út/22/9/17h | Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa

MISTROVSKÉ KURZY S JOSEFEM ŠPAČKEM
čt/15/10/celodenní | Liberec, ZUŠ Liberec

MÁ TO SMYSL? SE SEKEROU NA ŠPAČKA!
st/4/11/celodenní | Česká Lípa, ZUŠ Česká Lípa
čt/5/11/19h | Česká Lípa, Kulturní dům Crystal
Žáci ZUŠ společně na pódiu s mezinárodně respektovanými umělci houslistou Josefem Špačkem a klavíristou Miroslavem Sekerou

Změna programu vyhrazena. 

Programová brožura ke stažení zde: www.lipamusica.cz/sites/default/files/lm_programova_brozura_cz_2020_komplet_nahled_bez_log.pdf


Partneři festivalu:
19. ročník MHF Lípa Musica se bude konat díky laskavé podpoře Ministerstva kultury ČR, Libereckého kraje, společnosti ČEPS, a.s., Města Česká Lípa, Česko-německého fondu budoucnosti, Ústeckého kraje – programu Rodinné stříbro, Nadačních fondů Severočeská voda a Bohemia Heritage Fund a Státního fondu kultury. Exkluzivními partnery Koncertu pro Liberecký kraj je Liberecký kraj a společnosti ČEPS, a.s., Kooperativa, a.s. a Kasro spol. s r.o. 
Hlavními partnery festivalu jsou Pivovar Cvikov a Ještědská stavební společnost. Oficiálními partnery jsou společnosti Auto Dorda Česká Lípa a značka Hyundai. 
Partnerskými městy a obcemi jsou Česká Lípa, Nový Bor, Liberec, Doksy, Kamenický Šenov, Prysk, Teplice, Česká Kamenice, Jablonné v Podještědí a Zahrádky. 
Hlavními dárci v programu Lípa Maecenaria jsou rodina Tichých, Biskupství litoměřické, společnosti Marius Pedersen, STP Plast, Ascend a manželé Parohovi. Finančními partnery festivalu jsou společnosti Zikuda, Aktivit, Sial, MT Legal, Silniče Žáček, Česká Mincovna, Tecam, CL-Evans, Vestin SaM Česká Lípa a Lipea.
Hlavními mediálními partnery festivalu jsou televize RTM+ Liberecko, ČRo Vltava a portál Klasikaplus.cz. 
Mediálními partnery festivalu jsou Harmonie, Classic Praha, i-noviny.cz, magazín Lípa, Radio Contact Liberec, OperaPLUS, Týdeník Rozhlas, Scena.cz, Acta Medicinae, Enter, Kalendář Liberecka, rádio PROGLAS, kino Crystal 
a Sněžník. 
Více informací o partnerech najdete na lipamusica.cz/cs/festival-podporili.
Všem partnerům děkujeme za laskavou podporu!


Kontakt pro další informace a novinářské vstupenky:
Ing. Lucie Johanovská, manažerka marketingu & PR 
ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa; 
@: lucie.johanovska@lipamusica.cz, GSM: +420 608 823 973, www.lipamusica.cz | www.facebook.com/lipamusica

PRESSKIT s fotografiemi k jednotlivým projektům je ke stažení ZDE. 


Příloha: podrobnosti o umělcích:
HANA BLAŽÍKOVÁ
Hana Blažíková se narodila v Praze, kde v roce 2002 absolvovala Pražskou konzervatoř ve třídě Jiřího Kotouče. Účastnila se mistrovských kurzů u Poppy Holden, Petera Kooije, Moniky Mauch a Howarda Crooka. Věnuje se interpretaci převážně barokního, renesančního a středověkého repertoáru a spolupracuje s orchestry a hudebními tělesy z celého světa, z nichž jmenujme alespoň Collegium Vocale Gent, Bach Collegium Japan, Sette Voci, Gli Angeli Genève, La Fenice, Tafelmusik, Collegium 1704, Collegium Marianum nebo Musicu Floreu. Hana Blažíková vystupovala na řadě významných mezinárodních festivalů, jako jsou MHF Pražske jaro, Oude Muziek Utrecht, Resonanzen (Vídeň), Tage Alter Musik (Řezno), Festival de Sablé, Festival de La Chaise-Dieu, Festival de Saintes nebo Arts festival Hongkong. V roce 2010 se zúčastnila významného turné s Bachovými Matoušovými pašijemi pod taktovkou Philippa Herrewegha. V minulé sezóně debutovala v newyorské Carnegie Hall s orchestrem Bach Collegium Japan pod vedením Masaaki Suzukiho, o Velikonocích vystoupila v Janových pašijích s Bostonským symfonickým orchestrem. Podílela se na více než 20 CD nahrávkách, včetně vysoce ceněného kompletního vydání Bachových kantát s Bach Collegiem Japan. Hana Blažíková se věnuje take hře na gotickou harfu a je členkou souboru Tiburtina Ensemble, který se zaměřuje na interpretaci gregoriánskeho chorálu a raně středověké polyfonie.

MARKÉTA CUKROVÁ
Mezzosopranistka Markéta Cukrová je pro neobyčejnou všestrannost a cit pro styl vyhledávanou interpretkou hudby od středověku po 20. století. Úspěchy v interpretaci „staré“ hudby jí vynesly spolupráci s renomovanými tuzemskými i zahraničními soubory a orchestry (La Risonanza, Mala Punica, Les Muffatti, Collegium Marianum, Collegium Vocale Gent, Collegium 1704, Musica Florea, Ensemble Inégal, Orkiestra Historyczna, Göttingen Festival Orchestra), s nimiž se podílela na víc než dvaceti nahrávkách. V romantickém a moderním repertoáru vystoupila pod taktovkou J. Bělohlávka, J. Hrůši, J. Latham-Koeniga, M. Ivanoviče, J. Kyzlinka za doprovodu České filharmonie, SOČRu, FOKu, Košické, Plzeňské, Brněnské, Ostravské, Zlínské a Varšavské filharmonie. Vedle rozsáhlé koncertní činnosti se věnuje i divadelní práci. Za roli Dardana v Handelově opeře Amadigi di Gaula na Handelfestspiele v německém Göttingenu si vysloužila nadšené kritiky a pozvání festivalu k samostatnému recitálu. Následovala hostování na scénách Národních divadel v Košicích (Handel/Alcina), Brně (Martinů/Hry o Marii, Purcell/Dido a Aeneas, Saariaho/Láska na dálku, Rossini/ Hrabě Ory) Praze (Monteverdi/Orfeo, Handel/Rinaldo, Martinů/Julietta) a Ostravě (Britten/Znásilnění Lukrécie, Gluck/Ifigenie v Aulidě). V roce 2018 byla nominovaná na ceny Thálie a Jantar za vynikající ztvárnění operní role. Markéta Cukrová se též věnuje pedagogické práci na specializovaných technických a interpretačních kurzech pro mladé zpěváky (Liteň, Valtice, Holešov, Kunín, Telč) a propagaci a osvětě klasického zpěvu.

JAROSLAV BŘEZINA
Jaroslav Březina absolvoval Pražskou konzervatoř u Zdeňka Jankovského, soukromě se pak dále zdokonaloval u Václava Zítka. V průběhu studia se stal členem vokální skupiny Dobrý večer kvintet. Bohatá je jeho koncertní činnost, především v projektech barokního a klasického repertoáru, v Japonsku, Rakousku, Norsku, Itálii, Německu, Francii a Španělsku. Od roku 1993 je sólistou Opery Národního divadla v Praze, kde vytvořil mnoho rolí, mj. v operách Mozarta, Rossiniho, Bizeta, Verdiho, Leoncavalla, Šostakoviče, Smetany, Dvořáka, Janáčka, Martinů, Donizettiho, Brittena aj. Podílel se na nahrávce Rybovy České mše vánoční (Deutsche Grammophon), Zelenkovy korunovační opery Sub olea pacis et palma virtutis, která získala Cannes Classical Awards za rok 2002, Janáčkovy opery Šárka a Dvořákovy opery Tvrdé palice (všechny tři Supraphon). Janáčkův Zápisník zmizelého provedl například v Teatro Real v Madridu, na festivalech Moravský podzim a Janáčkovy Hukvaldy, v rámci koncertní sezony České filharmonie a v letech 1998–2001 pravidelně v rámci představení tohoto cyklu v Národním divadle v Praze. V roce 2016 účinkoval jako Rechtor v Příhodách lišky Bystroušky v inscenaci Jana Lathama-Koeniga a Roberta Carsena v Teatro Reggio v Turíně a jako Števa Buryja v koncertních provedeních Její pastorkyně v Praze a Londýně s Jiřím Bělohlávkem a Českou filharmonií. Je držitelem Ceny Thálie za rok 2015.

ROMAN HOZA
Barytonista Roman Hoza se narodil ve Zlíně. Vystudoval JAMU v Brně a absolvoval roční stáž na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Roku 2014 v rámci programu Young Singers Project vystoupil na prestižním Salzburger Festspiele v Rossiniho Popelce v úpravě pro dětské publikum. Mezi lety 2015 a 2017 byl členem operního studia Deutsche Oper am Rhein v Düsseldorfu, kde vytvořil řadu repertoárových rolí. Po návratu do České republiky se stal sólistou Národního divadla Brno. Během svého angažmá zde ztvárnil několik zásadních rolí barytonového repertoáru (Don Giovanni, Guglielmo, Rossiniho Figaro, Belcore, Escamillo atd.). Jako host spolupracuje také s pražským Národním divadlem, Národním divadlem moravskoslezským a Divadlem J. K. Tyla v Plzni. Ze zahraničních angažmá jmenujme spolupráci s Opéra National de Lyon, Göteborg Operan a trvající partnerství s Deutsche Oper am Rhein v Düsseldorfu. Jako sólista vystoupil se Symfonickým orchestrem českého rozhlasu, Mladou českou filharmonií, Filharmonií Brno, Janáčkovou filharmonií Ostrava, Filharmonií Hradec Králové, Czech Virtuosi a mnoha jinými hudebními tělesy. Je také vyhledávaným interpretem komorní a barokní hudby. Pravidelně vystupuje po boku cembalistky B. M. Willi nebo jako sólista barokních ansámblů Collegium 1704, Musica Florea, Ensemble Inégal nebo Czech Ensemble Baroque. 

COLLEGIUM 1704, COLLEGIUM VOCALE 1704
Oba soubory byly založeny cembalistou a dirigentem Václavem Luksem u příležitosti projektu Bach — Praha — 2005. Od roku 2007 pravidelně hostují na festivalech po celé Evropě. V roce 2008 byl zahájen Hudební most Praha — Drážďany, navazující na bohaté kulturní tradice obou měst. Spolupráce se světově proslulými sólisty Magdalenou Koženou, Vivicou Genaux, Bejunem Mehtou a dalšími v roce 2012 plynule vyústila v druhý koncertní cyklus Collegium 1704 v Rudolfinu. Od podzimu 2015 jsou tyto dva cykly sloučeny do jedné koncertní sezóny probíhající i nadále paralelně v Praze a v Drážďanech. V roce 2019 byla zahájena pražská komorní řada koncertů Collegia Vocale.
V operních produkcích navázalo Collegium 1704 na mezinárodní úspěchy inscenace Händelova Rinalda provedením opery LʼOlimpiade Josefa Myslivečka, nominované na International Opera Awards 2014, a opery Arsilda, regina di Ponto Antonia Vivaldiho v novodobé světové premiéře. Nedávná pozvání Collegia 1704 zahrnují prestižní pořadatele jako Salzburger Festspiele (2015, 2016, 2018), Berliner Philharmonie, Wigmore Hall v Londýně, Theater an der Wien, Konzerthaus Wien, Lucerne Festival, BOZAR (Palais des Beaux-Arts) v Bruselu, varšavský Chopin Festival, Wratislavia Cantans, Elbphilharmonie či rezidence na prestižním festivalu Oude Muziek v Utrechtu a na lipském festivalu Bachfest. V roce 2014 spolupracovalo Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse s Bejunem Mehtou na DVD s Gluckovou operou Orfeo ed Euridice v režii Ondřeje Havelky a na natáčení dokumentu BBC 2 Mozart v Praze s Rolandem Villazónem. Soubor se podílí na natáčení velkofilmu Il Boemo v režii Petra Václava o životě Josefa Myslivečka. Nahrávky Collegia 1704 se těší přízni posluchačů i hudební kritiky (opakovaná ocenění Diapason d’Or, CD měsíce & Editor’s Choice či nominace na CD roku Gramophone Magazine). K jejich úspěšným CD patří nahrávka houslových koncertů Josefa Myslivečka a hobojových koncertů a kantát Johanna Sebastiana Bacha, Bachova Mše h moll, Missa Divi Xaverii J. D. Zelenky ve světové premiéře a Zelenkovy sonáty (obě oceněné prestižním Diapason d’Or). V roce 2019 vydalo Collegium 1704 první kompletní českou nahrávku Händelova Mesiáše a výběr ze světských barokních kantát s Magdalenou Koženou Il giardino dei sospiri. Nejnovější nahrávkou je imaginární mše J. D. Zelenky Missa 1724. 

VÁCLAV LUKS
Václav Luks absolvoval hru na lesní roh na Konzervatoři v Plzni a hru na cembalo na Akademii múzických umění v Praze. Studia završil specializovaným studiem staré hudby na švýcarské Schole Cantorum Basiliensis ve třídě Jörga-Andrease Böttichera a Jespera Christensena (obor historické klávesové nástroje a historická provozovací praxe). Během studií v Basileji i v následujících letech koncertoval jako sólový hornista Akademie für Alte Musik Berlin po celé Evropě i v zámoří. Po návratu ze zahraničí v roce 2005 přetvořil komorní soubor Collegium 1704, který založil již za studií, v barokní orchestr a založil sesterský vokální soubor Collegium Vocale 1704. Kromě intenzivní práce s Collegiem 1704 Václav Luks spolupracuje také s dalšími uznávanými soubory jako Camerata Salzburg, Akademie für Alte Musik Berlin, La Cetra Barockorchester Basel nebo Dresdner Kammerchor. K nedávným projektům patří uvedení Purcellovy opery Dido and Aeneas s Ensemble Pygmalion na Festival d'Aix-en-Provence či program s díly polských skladatelů s ansámblem Orkiestra Historyczna. Při benefičním koncertu na obnovu pařížské katedrály Notre Dame dirigoval Václav Luks Orchestre nationale de France. Na operních a divadelních představeních spolupracoval Václav Luks s režiséry jako David Radok, Ondřej Havelka, Louise Moaty, J. A. Pitínský či Ursel Herrmann. Collegium 1704 pod jeho vedením nahrálo hudbu k dokumentu Petra Václava Zpověď zapomenutého i k jeho chystanému velkofilmu Il Boemo o životě Josefa Myslivečka. Kromě koncertní činnosti se Václav Luks věnuje studiu hudebních historických pramenů Čech, Rakouska a Německa, kulturních vazeb ve středoevropském regionu a problematice generálbasu v barokních skladbách pro klávesové nástroje. Svými aktivitami významně přispěl k renesanci zájmu o dílo Zelenky či Myslivečka.

zpět na seznam

Zpracovávám...