Aktuality

28. 5. 2020

Muzeum Českého ráje ukáže nejzajímavější přírůstky do sbírek za 10 let

Muzeum Českého ráje ukáže nejzajímavější přírůstky do sbírek za 10 let

99 nej. Pod tímto názvem lze do 5. července zhlédnout v Kamenářském domě, jenž je součástí Muzea Českého ráje v Turnově výstavu, představující nejzajímavější akvizice neboli přírůstky do sbírek za posledních deset let.

„Jedná se o nákupy a dary od turnovských občanů i příznivců turnovského muzea ze vzdálenějších regionů,“ uvedla Vladimíra Jakouběová, ředitelka muzea.

Na přípravě výstavy se podílela všechna odborná oddělení muzea. Zastoupeny zde proto jsou obory mineralogie, archeologie, historie, etnografie i dějiny umění. Každý z unikátních exponátů vypráví příběh o svém původu, o době svého vzniku i osudu, který jej zavál do Muzea Českého ráje v Turnově. Jedinečné exponáty, jejichž část dosud nebyla veřejně k vidění, doplní vyprávění o roli muzea jako paměťové instituce a důležitosti sbírkotvorné činnosti.

„Předměty, které se prostřednictvím lidí, kteří jej muzeu poskytli, mohou svůj příběh vyprávět dále  a seznamovat tak návštěvníky s novými poutavými fakty. Na výstavě se objeví mimo jiné jedinečné sbírka achátů, zkamenělin i archeologické nálezy z nestarších dob osídlení Turnovska a okolí," přiblížila kurátorka výstavy Michaela Havelková.

Jedním z vystavených nálezů bude známý poklad stříbrné pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského. Návštěvníci dostanou možnost nahlédnout do cenných písemností včetně Melantrichovy Bible z roku 1577. Nebudou chybět skvosty z řad pojizerských krojů. „Turnovskou každodennost začátku 20. století přiblíží vybavení turnovské cukrárny mistra Jíny či fotografického atelieru Hendrych,“  poznamenal historik David Marek. Milovníci umění se zde budou moci pokochat obrazy i moderními šperky.

zpět na seznam

Zpracovávám...