Aktuality

28. 1. 2020

Červený dům v Lípě čeká oprava části střechy, komínů i fasády

Červený dům v Lípě čeká oprava části střechy, komínů i fasády

Další etapy rekonstrukce čekají depozitář Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, jímž je bývalý renesanční letohrádek z 16. století, zvaný Červený dům. Ještě před zahájením oprav a restaurováním omítek v arkádě druhého nadzemního podlaží na jižní straně objektu je třeba přeložit, opravit a vyměnit na této straně poškozenou a rozpadající se střešní krytinu. Při větších deštích totiž zatéká do kleneb arkády.

„Nejprve proběhl hloubkový restaurátorský průzkum. Týkal se prvků fasády, jakými jsou opěrné pískovcové sloupky arkády v přízemí, sloupoví arkády v patře, ostění oken a dveří, klenby a stěny vnitřního prostoru podloubí v přízemí pod arkádou, klenby a stěny vnitřního prostoru arkády,“ uvedl ředitel Vlastivědného muzea a galerie Zdeněk Vitáček. „Cílem průzkumu bylo zdokumentovat poškození a navrhnout způsob restaurování.“

Poškozenou a dožilou krytinu na jižní straně střechy, již tvoří pálené tašky bobrovky, čeká demontáž. Nahradí ji nová, opět tvořená bobrovkami. S tím souvisí i oprava komínů, do nichž rovněž zatéká voda. Souběžně s přípravami oprav se pracuje na podrobném zaměření částí objektu včetně stavebních detailů a na přípravě stavební dokumentace pro provedení opravy a restaurování vnitřních historických zdobných fasád.

„Červený dům je renesančním pokladem České Lípy. Liberecký kraj má v plánu vybudování centrálního depozitáře, kam hodlá přesunout i muzejní sbírky českolipského muzea. Jakmile se Červený dům uvolní, plánujeme tam zřízení nové muzejní expozice. Ve spojení s Vodním hradem a Centrem textilního tisku tak dostane celý prostor velmi silný kulturní rozměr,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

zpět na seznam

Zpracovávám...