Aktuality

13. 9. 2017

16. ročník MHF Lípa Musica zahájí Requiem

16. ročník MHF Lípa Musica zahájí Requiem

Po úspěšném srpnovém prologu bude tento pátek 5. září zahájen 16. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica. Jeho hlavní koncertní řadu, která se uskuteční v termínu od 15. září do 12. listopadu 2017, otevře projekt Requiem za růžový měsíc americko-německého pěvce a loutnisty Joela Frederiksena a jeho Ensemble Phoenix Munich. Program nabídne ceněnou alžbětinskou poctu britskému folkovému skladateli 20. století Nicku Drakeovi.

„S tvorbou Nicka Drakea jsem se poprvé setkal na studiích. Tehdy mi okamžitě učarovala a hluboce mě dojala. Zaujala mě jeho hudba i hra na kytaru a jeho zvláštní prezentace. To mě přimělo, že jsem zanechal folku a začal se věnovat staré hudbě a loutně, které jsem dál studoval i v magisterském oboru. Řadu let jsem toho o Drakeovi mnoho nevěděl, až jsem pak v roce 2000 uslyšel jeho píseň Růžový měsíc. Bylo to v kině, v reklamě na Volkswagen a znovu mě síla té písně naprosto uchvátila. A vznikla tato alžbětinská pocta, protože jsem se rozhodl propojit takzvané písničkáře minulosti a dneška. V některých momentech jsem považoval za důležité napsat svoji vlastní píseň, nejen abych obě témata propojil, ale také abych vytvořil tvůrčí cyklus. Kreativita nikdy nekončí. Neprezentuji lidem muzejní díla tak, aby se na ně z dálky dívali, raději usiluji o komunikaci. Je to dynamický proces,“ říká autor projektu Joel Frederiksen.

Na slavnostní zahajovací koncert, který se za účasti významných hostů uskuteční v bazilice Všech svatých v České Lípě, zbývá posledních 20 vstupenek.

„Lípa Musica se narodila a vyrostla ve městě a v kraji, kde nebyl předpoklad, že by zakořenila a že by se jí mohlo dařit. Vyrostla však díky lásce k hudbě a lásce k místu a městu, kde žijeme. Aniž jsme na začátku tušili, jak velmi silný a mocný nástroj vzniká... Přesvědčujeme se o tom velmi často, nejenom na našich koncertech, a sami cítíme, že hudba má velký potenciál sbližovat lidi, obce, města, spolky, národy,“ představuje hlavní myšlenku festivalu jeho zakladatel a ředitel Martin Prokeš.

16. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica letos nabízí řadu 23 koncertů na 18 místech Libereckého, Ústeckého kraje a v saském pohraničí. Žánrově nechybí koncerty klasické hudby, ale i projekty s baletem, tancem a world music. Ústřední programová idea festivalu vykrystalizovala díky uvědomění si role kulturní instituce působící v regionu, jehož identita byla historicky utvářena i zraňována střetáváním kultur. I v letošním roce bude česko-německý kulturní dialog zásadní programovou linií a rozvine se i díky zařazení dvou nových lokalit včetně saské metropole Drážďan. Neméně významnou je však i snaha o kulturní rozvoj českého regionu a oživování jeho lokalit kvalitní hudební nabídkou. V oblasti interpretační a programové je pak zřejmým posunem získání umělecké garance osobností Radka Baboráka, světově renomovaného hornisty a dirigenta, který se nejen stává spolutvůrcem programu festivalu pro následující roky, ale také aktivním elementem v rovině sólové a komorní a navíc garantem vlastního festivalového orchestrálního tělesa.

Dramaturgie je vždy sestavována s hlavním důrazem na vynikající úroveň hostujících interpretů, pochopitelně se v ní projevuje náš další důležitý leitmotiv, kterým je česko-německá linie. Novinkou letošního roku je fakt, že přední český hornista, dirigent a skvělý muzikant Radek Baborák přijal naše pozvání stát se součástí umělecké rady festivalu a reprezentovat ho jako jeho umělecký garant. Tím se před námi otevírá možnost využít kontaktů a hudebních zkušeností, které pan Baborák získal po celém světě,“ upřesňuje k dramaturgii ročníku ředitel a zakladatel festivalu Martin Prokeš.

„S potěšením a radostí jsem přijal nabídku Martina Prokeše, abych se stal součástí týmu, který úspěšně a zajímavě obohacuje kulturní dění nejenom v regionu, ale také u našich sousedů v Německu, a jehož dramaturgické počiny nezůstávají přehlédnuty jak u široké hudbymilovné obce, tak u profesionálních hudebníků. Přesah festivalu podle mého názoru, je zvláště v tom, že je mostem mezi historicky propojeným územím, které bylo ve dvacátém století násilně roztrženo a kulturně znehodnoceno. S touto devastací přirozených morálních hodnot je nezbytné aktivně bojovat a stále panujícím předsudkům se rozhodně postavit. Nejlépe to jde právě pomocí hudby,“ říká Radek Baborák, umělecký garant MHF Lípa Musica 2017.

Na festivalu se objeví celá řada hvězd v čele s basbarytonistou Adamem Plachetkou, hornistou Radkem Baborákem, houslistou Jiřím Vodičkou, violoncellistou Jiřím Bártou, Bennewitzovým kvartetem, Pražským komorním baletem a německými hosty – varhaníkem Albrechtem Kochem, pěvcem Joelem Frederiksenem a Ensemble Phoenix Munich nebo flamencovým duem Café del Mundo či populárním Hradišťanem.

„Více než dva roky jsme čekali na příležitost pozvat jednoho ze současných světově nejúspěšnějších operních pěvců, Adama Plachetku. V odborných kruzích se o něm mluví jako o nejlepším mozartovském barytonistovi své generace, a proto jsem se rozhodli jej právě v tomto repertoáru představit i festivalovému a zejména libereckému publiku. Mozartovské operní gala doplní instrumentální ukázky z pera tohoto velikána, jichž se ujme soubor Pražští komorní sólisté. Tento komorní ansámbl s velmi zajímavou historií je v současné době veden Radkem Baborákem a stává se v letošním roce i festivalových orchestrem Lípy Musicy. Věřím, že toto propojení špičkových umělců bude skutečnou pomyslnou třešničkou na dortu a událostí, která ozdobí nejen program festivalu, ale celého Libereckého kraje,“ doplňuje Martin Prokeš.

„Je mi ctí, že Liberecký kraj může být dlouholetým partnerem festivalu, který má každým rokem na programu stále více skvělých interpretů. Liberecký kraj tuto hudební událost zařadil mezi 16 nejvýznamnějších akcí ve svém regionu a po dobu pěti let ho finančně podporuje 600.000 Kč. Uvědomujeme si, že nabídnout v kraji špičkové interpretační výkony, znamená přivést také nové publikum ke klasické hudbě. Proto jsme se s pořadateli festivalu Lípy Musicy domluvili na založení nové tradice Koncertů pro kraj, které nabídnou každoročně interprety, kteří se řadí ke světové špičce ve svém žánru. Letos to bude Adam Plachetka a Radek Baborák, pro příští rok máme připravené velké překvapení, kterým saháme na nejvyšší možné interpretační příčky. Bez zkušenosti a pověsti pořadatelů festivalu Lípa Musica, by to nebylo myslitelné,“ říká Ing. Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Koncert pro Liberecký kraj a současně závěrečný koncert 16. ročníku MHF Lípa Musica nazvaný Mozart Gala se uskuteční 12. listopadu v libereckém Divadle F. X. Šaldy.

Záštitu nad 16. ročníkem MHF Lípa Musica převzali: Mgr. Daniel Herman, ministr kultury České republiky, Dr. Eva–Maria Stange, saská státní ministryně pro vědu a umění, Christiana Markert, velvyslankyně Spolkové republiky Německo v Praze, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický a Mgr. Romana Žatecká, starostka města Česká Lípa.

Festival se koná za laskavé podpory: Libereckého kraje, města Česká Lípa, Ministerstva kultury České republiky, Česko–německého fondu budoucnosti, Ústeckého kraje – programu Rodinné stříbro, Nadačního fondu Bohemian Heritage Fund, Státního fondu kultury ČR a dalších subjektů.

Vstupenky na festivalové koncerty jsou k dostání ve festivalové kanceláři v České Lípě (Žižkova 528/6), na webových stránkách festivalu www.lipamusica.cz, ve vybraných koncertních místech nebo v síti Colosseum Ticket společnosti Perfect system. Z celkové letošní kapacity 5500 míst je před zahájením festivalu v prodeji poslední čtvrtina vstupenek. Zcela vyprodány jsou závěrečný Koncert pro Liberecký kraj, vystoupení Hradišťanu, flamencového dua Café del Mundo, nebo violoncellisty Jiřího Bárty s klavíristkou Terezii Fialovou.

Více informací na www.lipamusica.cz

Programová brožura ke stažení zde.

zpět na seznam

Zpracovávám...