Květa Vinklátová členka rady kraje

Aktuálně

30. 5. 2017

Varhanní hudba, plameny svíček, ticho, meditace… taková bude Noc kostelů v Jablonci

Varhanní hudba, plameny svíček, ticho, meditace… taková bude Noc kostelů v Jablonci

Noc kostelů je celostátní akce, díky které se po celé zemi otevřou stovky chrámů, kostelů, modliteben a dalších sakrálních staveb a prostorů. Letos připadá na pátek 9. června a připojí se také církve v Jablonci nad Nisou. Pro své návštěvníky chystají nejrůznější programy. Vstup je zdarma.

 

Kostely si člověk často spojuje s hudbou. Hudbou velebnou, meditativní, radostnou i vážnou... V každém případě s hudbou inspirující. Zároveň od těchto prostor očekává ticho, útočiště před hlukem a dotíravostí světa. To vše se snaží nabídnout Noc kostelů.

Mezi prvními místy, které lze k návštěvě doporučit je nejstarší kostel ve městě – kostel svaté Anny. Zde program začíná již v 18 hodin a zazní v něm hlasy varhan. V rámci ekumenické spolupráce na ně zahraje dlouholetý liturgický varhaník Církve adventistů sedmého dne Jiří Zach. Živou varhanní hudbu si bude možné poslechnout i v chrámu Dr. Karla Farského Církve československé husitské v podání varhanice Blanky Koutné,” říká Borek Tichý z Jabloneckého kulturního a informačního centra, které se na programu Noci kostelů podílí.

Novinkou letošní Noci kostelů v Jablonci je otevřená modlitebna Českobratrské církve evangelické v ulici Pod Baštou 10. Tato církev je mj. zvláště spojena s dějinami českého překladu bible. V rámci večera se můžete aktivně či pasivně připojit ke zpěvu církevních mládežnických písní. “Již v předstihu můžeme oznámit, že v letošním roce bude právě u nás v Jablonci pod názvem Wanted: Bůh probíhat celostátní sjezd evangelické mládeže. Můžeme se tedy těšit, že se naše město mezi 6. a 8. říjnem pořádně omladí,” upozorňuje farář jabloneckého evangelického sboru Ondřej Titěra. (Více na http://sjezd.mladez.evangnet.cz/2017/)

Aby hudba mohla zaznít, je neméně důležité i ticho. Jak prohlásil vynikající americký jazzový trumpetista Miles Davis: “Opravdovou hudbou je ticho a všechny noty ho jen obklopují...”  

Přijmeme-li příbuznost hudby a ticha, tak ve všech otevřených chrámech bude možné zažít ticho, které člověk tolik potřebuje pro své zdraví. Například proto, že jak říkal jeden čínský filozof „Ticho je přítel, který nikdy nezradí.“ (Konfucius)

Největší prostor tichu poskytne kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí. I z důvodu, že mimořádně nezazní žádná hudba, bylo letos zvoleno označení: Místo pro ticho. Chrám Dr. Farského nabízí ke ztišení od 21.00-22.00 hodin meditativní Zpěvy a modlitbu z Taizé (převzato z komunity řádových bratří ve Francii). Po celý večer bude pod názvem „Pošta do nebe“ možnost zažehnutí svíce za úmysl (např. poděkování, modlitba, smíření, vzpomínka).

Kromě zmíněných míst bude otevřený také Pravoslavný kostel ve Vrkoslavicích v ulici U Kaple a kostel sv. Václava v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 v Jablonci nad Nisou převzal primátor statutárního města Jablonce nad Nisou Ing. Petr Beitl.

NOC KOSTELŮ – JABLONEC NAD NISOU
9. 6. 18.00-21.00 hodin

www.nockostelu.cz

18.00–21.00 hodin

kostel sv. Anny, Kostelní ulice

18.00-19.00 zazní živá varhanní hudba

(Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.)

18.00–21.00 hodin

Pravoslavný kostel ve Vrkoslavicích, ulice U Kaple

18.00–19.00 pobožnost Díkůvzdání

(Pravoslavná církev v českých zemích)

18.00–20.00 hodin

modlitebna ČCE, ulice Pod Baštou 10

19.00–20.00 zpěv mládeže

(Českobratrská církev evangelická)

18.00–22.00 hodin

kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Horní náměstí

Místo pro ticho

Informace o historii kostela

(Římskokatolická církev)

18.00–23.00 hodin

chrám Dr. Farského, nám. Dr. Farského

18.00–23.00 Pošta do nebe (možnost zažehnutí svíce)

18.00–21.00 a 22.00–23.00 živá varhanní hudba

21.00–22.00 Zpěvy a modlitby z Taizé

(Církev československá husitská)

RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

17.00–20.30 hodin

kostel sv. Václava v Rychnově

18.00 povídání o historii a zajímavostech kostela

18.35 rozhovor s ministrantem

19.00–20.00 živá varhanní hudba a zpěv, poté prohlídka varhan

Po celou dobu možnost zapálení svíce

(Římskokatolická církev)

 

Kontaktní osoba za JKIC: Radana Schaeferová, T: +420 606 270 543, schaeferova@jablonec.com

Podrobnější info k programům: Borek Tichý, T: +420 775 585 042, tichy@jablonec.com

 

zpět na seznam

Kalendář akcí

« »
Červenec 2017
14
01. 07. 2017

09:00 - Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

09:00 - Renesanční Létohrátky na Grabštejně

10:00 - Lanochodci na Troskách

19:00 - Kris Kristofferson - koncert v zámeckém parku na Sychrově

02. 07. 2017

09:00 - Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

09:00 - Renesanční Létohrátky na Grabštejně

03. 07. 2017

09:00 - Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

04. 07. 2017

09:00 - Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

05. 07. 2017

09:00 - Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

10:00 - Cyrilometodějské slavnosti na hradě Trosky

11:00 - Pět dní ve středověku prožijete na Bezdězu

06. 07. 2017

09:00 - Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

10:00 - Cyrilometodějské slavnosti na hradě Trosky

11:00 - Pět dní ve středověku prožijete na Bezdězu

07. 07. 2017

09:00 - Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

11:00 - Pět dní ve středověku prožijete na Bezdězu

21:30 - 2. noční prohlídka zámku

08. 07. 2017

09:00 - Dny lidové architektury

09:00 - Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

11:00 - Pět dní ve středověku prožijete na Bezdězu

12:00 - Beranovy hody

09. 07. 2017

09:00 - Dny lidové architektury

09:00 - Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

11:00 - Pět dní ve středověku prožijete na Bezdězu

10. 07. 2017

10:00 - Vincenz Janke - Podmalby na skle

19:00 - Návrat do středověku na Troskách

11. 07. 2017

10:30 - Vincenz Janke - Podmalby na skle

15:00 - Tvůrčí dílna - Malování na sklo

12. 07. 2017

10:00 - Vincenz Janke - Podmalby na skle

10:00 - Vincenz Janke - Podmalby na skle

13. 07. 2017

09:00 - Audience Albrechta z Valdštejna na zámku Frýdlant

10:00 - Komentovaná prohlídka -120 LET LIBERECKÝCH TRAMVAJÍ

14. 07. 2017

18:30 - Motýlí noc

15. 07. 2017

09:00 - Bezdězský bluegrass a country festival

17:00 - Večerní divadelní prohlídky zámku Zákupy - Sen noci svatojánské

20:00 - Večerní prohlídky se svatou Barborou na Grabštejně: příběh plný renesance

16. 07. 2017

10:00 - Den s Oldřichem z Chlumu na Bezdězu

17. 07. 2017

15:00 - Pletení dózy z pedigu

18. 07. 2017

09:00 - Pečení koláčků na frýdlantském zámku

19. 07. 2017

18:30 - Vyzkoušejte si Vodní divadlo

20. 07. 2017

20:00 - Sedmihorské léto - Nebyla to pátá, byla to devátá

21. 07. 2017

20:30 - Spirituál kvintet na Sychrově

22. 07. 2017

09:00 - Mimořádné zpřístupnění hradní věže

10:00 - Obrázek malovaný filcovací jehlou a vlnou – Prázdninová sobota s vlnou

11:00 - Šermíři ve službách Jana z Michalovic na Bezdězu

13:00 - Vlněné pohádkové odpoledne - Památník K. H. Máchy v Doksech

20:00 - Večerní prohlídky se svatou Barborou na Grabštejně: příběh plný renesance

23. 07. 2017

09:00 - Mimořádné zpřístupnění hradní věže

16:00 - Pohádka na zámku Zákupy – O příliš velkém klobouku

24. 07. 2017

19:00 - Návrat do středověku na Troskách

25. 07. 2017

11:00 - Šermířské oživení na Bezdězu

26. 07. 2017

11:00 - Šermířské oživení na Bezdězu

13:00 - Sokolnické ukázky na Grabštejně

27. 07. 2017

11:00 - Šermířské oživení na Bezdězu

28. 07. 2017

11:00 - Šermířské oživení na Bezdězu

29. 07. 2017

10:00 - Háčkovaná ozdoba pro malé i velké – Prázdninová sobota s vlnou

11:00 - Šermířské oživení na Bezdězu

13:00 - Sokolnické ukázky na Grabštejně

30. 07. 2017

11:00 - PLECHOVÉ POHÁDKY Loutkové představení na Dlaskově statku

11:00 - Šermířské oživení na Bezdězu

13:00 - Sokolnické ukázky na Grabštejně

31. 07. 2017

19:00 - Návrat do středověku na Troskách

« »
Srpen 2017
8
14
15
17
18
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31

Doporučené odkazy

Zpracovávám...