Květa Vinklátová členka rady kraje

Aktuálně

18. 5. 2017

Rada odsouhlasila rozdělení dotací v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu, žadatelé si rozdělí přes 12 mil. Kč.

Rada odsouhlasila rozdělení dotací v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu, žadatelé si rozdělí přes 12 mil. Kč.

Rozdělením dotací do oblasti podpory kultura, památková péče a cestovní ruch se zabývala na svém včerejším jednání Rada Libereckého kraje. Odsouhlasila rozdělení tří dotačních programů 7.1 Kulturní aktivity v LK, 7.2 Záchrana a obnova památek v LK a 7.3 Stavebně historický průzkum. Žadatelé si mezi sebou rozdělí celkovou sumu 12.290.986 Kč. Poskytnutí finančních prostředků musí ještě schválit Zastupitelstvo Libereckého kraje.

O dotace mohli zájemci žádat v termínu od 6. března do 31. března 2017. Celkem přijal odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 221 žádostí.

Níže uvedená tabulka poskytuje základní přehled o počtu přijatých žádostí o dotaci a souhrnných částkách:

Název programu

Počet obdržených žádostí v termínu

Počet obdržených žádostí po termínu

Celková výše požadované dotace Kč

Celková výše nákladů předložených projektů

7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji

84

0

3.193.045 Kč

12.449.820 Kč

7.2 Záchrana a obnova památek v LK

125

0

20.639.022,90 Kč

63.195.648,49 Kč

7.3 Stavebně historický průzkum

12

0

473.750 Kč

809.980 Kč

 

V programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji bylo přijato celkem 84 žádostí o dotaci, z čehož bylo navrženo k podpoře 52 žádostí, uspokojeno tak bude cca 63 % z celkového požadavku. Z alokace programu ve výši 2.000.000 Kč bylo rozděleno 1.999.995 Kč. 30 žádostí bylo navrženo nepodpořit z důvodu nedostatečného počtu bodů a vyčerpání alokace programu, 2 žádosti byly vyřazeny kvůli administrativnímu nesouladu. „Alokace v tomto programu byla oproti loňsku navýšena o 1.000.000 Kč a zároveň byla navýšena maximální možná částka dotace, kterou mohli zájemci získat, a to na 50.000 Kč. V loňském roce peníze na pokrytí žádostí nestačily. Pro porovnání, tehdy kraj přijal 89 žádostí o dotaci a podporu dostalo 32 projektů,“ říká Květa Vinklátová, radní resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

2017

Počet žádostí

Požadovaná dotace (v Kč)

%

Podpořené žádosti

52

2.022.300

63,33 %

Nepodpořené žádosti

30

1.134.576

35,54 %

Vyřazené žádosti pro administrativní nesoulad

2

36.169

1,13 %

Celkem

84

3.193.045

100 %

 Do programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji bylo přijato celkem 125 žádostí o dotaci, z čehož podporu by mělo dostat 56 žádostí, tedy 48 % z celkového požadavku. 66 žádostí bylo navrženo nepodpořit z důvodu nedostatečného počtu bodů a vyčerpání alokace programu, 2 žádosti byly vyřazeny z hlediska administrativního nesouladu s podmínkami programu a 1 žádost byla před hodnocením vzata zpět. „Tento program byl oproti loňsku navýšen o 1.000.000 Kč, to znamená, že mezi úspěšné žadatele půjde celkem 10.000.000 Kč podle programového prohlášení současné koalice,“ komentuje radní. V roce 2016 bylo podpořeno 48 projektů (rozděleno 9.000.000 Kč, přijato 129 žádostí).

2017

Počet žádostí

Požadovaná dotace (v Kč)

%

Podpořené žádosti

56

9.990.991

48,41 %

Nepodpořené žádosti

66

10.071.132,30

48,8 %

Vyřazené žádosti pro administrativní nesoulad

2

276.899,60

1,34 %

Stažené žádosti

1

300.000

1,45 %

Celkem

125

20.639.022,90

100 %

 V programu 7.3 Stavebně historický průzkum bylo podáno celkem 12 žádostí o dotaci, z čehož je navrženo podpořit 7 žádostí, 5 žádostí nebylo uspokojeno. Alokace v programu zůstala stejná jako v roce 2016, tedy 300.000 Kč. Uspokojeno bude nejspíše 63 % z celkového požadavku 473.750 Kč. V roce 2016 při stejné alokaci bylo podpořeno celkem 10 projektů (úspěšnost cca 75 %) ze 13 předložených. 

2017

Počet žádostí

Požadovaná dotace (v Kč)

%

Podpořené žádosti

7

300.000

63,32 %

Nepodpořené žádosti

5

173.750

36,68 %

Vyřazené žádosti pro administrativní nesoulad

0

0

0 %

Celkem

12

473.750

100 %

 Žadateli ve všech dotačních programech byli nejčastěji obce a města či jejich příspěvkové organizace, neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti), v programech 7.2 a 7.3 pak také fyzické osoby nepodnikající i podnikající a církevní subjekty.  

zpět na seznam

Kalendář akcí

« »
Květen 2017
9
23
01. 05. 2017

09:00 - Zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

09:30 - Kittelova pouť

10:00 - Výstava obrázků inspirovaných 300. výročím od narození Marie Terezie - Zámek Zákupy

14:00 - Svatozdislavský benefiční koncert na zámku Lemberk – 17. ročník

02. 05. 2017

09:00 - Josef Bohuslav Foerster - Krajská vědecká knihovna v Liberci

18:00 - Slavnostní koncert k poctě Christiana Weise

03. 05. 2017

16:30 - Podnikové plynárny u textilek v Severních Čechách

17:00 - Křest knihy Čínský deník Lumíra Jisla z let 1957-1958

18:00 - Křest poštovní známky s frýdlantským hradem a zámkem

18:00 - 21 nejúžasnějších míst světa a co vás cestou může potkat

18:00 - Komentovaná prohlídka výstavy "Lov ohně" s kurátorem O. Palatou

04. 05. 2017

18:00 - Jitka Šuranská osobně - Lidová píseň pro třetí tisíciletí

05. 05. 2017

15:00 - WTF?! - festival současného divadla 2017

06. 05. 2017

09:00 - Audience Albrechta z Valdštejna na zámku Frýdlant

14:00 - Valečovská slavnost – zahájení turistické sezóny

07. 05. 2017

09:00 - Vítání ptačího zpěvu

08. 05. 2017

07:00 - Dálkový pochod Ještěd - Kozákov

13:00 - Sváteční jízdy jízdy historické tramvaje T3M č. 8106 na zvláštní lince č. 1

09. 05. 2017

17:00 - Koncert ZUŠ

10. 05. 2017

18:00 - Molucké klenoty aneb „Za okem božím“ na východ Indonésie - Krajská vědecká knihovna v Liberci

11. 05. 2017

17:00 - Marie Terezie: Císařovna a její muži - Krajská vědecká knihovna v Liberci

12. 05. 2017

17:00 - Machnínský rock 2017

13. 05. 2017

08:30 - Májový jarmark

10:00 - Svatební dny na zámku Sychrově

18:00 - Procházka česku operetou - oranžerie na Sychrově

14. 05. 2017

10:00 - Svatební dny na zámku Sychrově

15. 05. 2017

11:00 - 10 miliard - co máte na talíři?

16. 05. 2017

16:00 - HRAJEME SI, PŘEMÝŠLÍME A VYRÁBÍME

17. 05. 2017

18:00 - Komentovaná prohlídka expozice "Příroda Liberecka" s kurátorem P. Voničkou

18. 05. 2017

18:00 - Koncert ZŠ a ZUŠ Jabloňová

19. 05. 2017

14:00 - Frýdlantské Valdštejnské slavnosti 2017

18:00 - Muzejní noc pod Ještědem

20:30 - Źabí noc

20. 05. 2017

09:00 - Valdštejnské slavnosti a snídaně s vévodou Albrechtem z Valdštejna

09:00 - Frýdlantské Valdštejnské slavnosti 2017

09:00 - WORKSHOP SE ŠÁRKOU BREDLEROVOU – Mýdlárna v ráji – výroba mýdla s lanolinem

10:00 - Rok renesanční šlechty – Život na renesančním Lemberku

13:00 - Otevírání Máchova jezera

21. 05. 2017

10:00 - Frýdlantské Valdštejnské slavnosti 2017

22. 05. 2017

18:00 - Deníky 1. světové války (5, 6/8)

23. 05. 2017

17:00 - Koncert ZUŠ

24. 05. 2017

18:00 - Jizerky známé - neznámé

25. 05. 2017

17:00 - Marie Terezie: Císařovna a její děti

18:00 - Stromy a aleje Libereckého kraje

26. 05. 2017

18:00 - Císařské slavnosti na zákupském zámku

27. 05. 2017

09:00 - Pohádkový park na Sychrově

10:00 - STAROČESKÉ ŘEMESLNICKÉ TRHY TURNOV 2017

13:00 - FESTIVAL KAROLINY SVĚTLÉ

19:00 - Noc hradních kaplí na Bezdězu

28. 05. 2017

09:00 - Pohádkový park na Sychrově

09:00 - Den dětí na Grabštejně

09:00 - Den otevřeného podstávkového domu

10:00 - STAROČESKÉ ŘEMESLNICKÉ TRHY TURNOV 2017

29. 05. 2017

18:00 - Koncert Josefa Bohuslava Foerstera - Krajská vědecká knihovna v Liberci

30. 05. 2017

13:00 - OPEN ZUŠ 2017 - Nadační fond Magdaleny Kožené

31. 05. 2017

16:00 - Vernisáž výstavy "Bakalaureáty 2017"

« »
Červen 2017
2
5
7
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
23
25
26
27
28
29
30
01. 06. 2017

09:00 - Výstava Šelmy..., šelmy v nás... na Bezdězu

09:00 - BAKALAUREÁTY 2017

10:00 - BYLINKY NA RYCHTĚ aneb NENÍ BYLINA, ABY NA NĚCO NEBYLA

11:30 - Švýcarští ilustrátoři se představují

17:00 - Vernisáž výstavy DOMINIK MAREŠ/ V tichosti

03. 06. 2017

07:30 - Za historií kutnohorského dolování

09:00 - Audience Albrechta z Valdštejna na zámku Frýdlant

09:00 - Pečení koláčků na frýdlantském zámku

10:00 - 220. VÝROČÍ VÍSECKÉ RYCHTY V KRAVAŘÍCH

11:00 - JEDNA ZEMĚ, JEDEN KRÁL ...hrajeme pro děti na Bezdězu

04. 06. 2017

11:00 - JEDNA ZEMĚ, JEDEN KRÁL ...hrajeme pro děti na Bezdězu

18:00 - Svatodušní bohoslužba na zámku Lemberk

06. 06. 2017

09:00 - Školní výlety s divadýlkem Matýsek na Grabštejně

08. 06. 2017

09:00 - Veletrh dětské knihy v Liberci: Kouzelný svět příběhů

17:00 - Birgitt Fischer

17:00 - Jürgen Große

17:30 - Silver Wave - Lucie Mičíková, Veronika Přikrylová, Martin Zvěřina

09. 06. 2017

09:00 - Veletrh dětské knihy v Liberci: Kouzelný svět příběhů

10. 06. 2017

11:30 - Veletrh dětské knihy v Liberci: Kouzelný svět příběhů

18:00 - ZAHAJOVACÍ KONCERT 62. ročníku Dvořákova Turnova a Sychrova

20:00 - XIV. Muzejní noc v České Lípě

17. 06. 2017

18:00 - La Brise de France - zámecká oranžerie na Sychrově

22. 06. 2017

20:00 - Ondřej Havelka a jeho Melody Makers na Lemberku

24. 06. 2017

16:00 - Hra s příběhy na bajkovém stropě na Lemberku

20:00 - Svatojánská noc na Grabštejně nabitá renesancí

Doporučené odkazy

Zpracovávám...