Květa Vinklátová členka rady kraje

Aktuálně

18. 5. 2017

Rada odsouhlasila rozdělení dotací v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu, žadatelé si rozdělí přes 12 mil. Kč.

Rada odsouhlasila rozdělení dotací v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu, žadatelé si rozdělí přes 12 mil. Kč.

Rozdělením dotací do oblasti podpory kultura, památková péče a cestovní ruch se zabývala na svém včerejším jednání Rada Libereckého kraje. Odsouhlasila rozdělení tří dotačních programů 7.1 Kulturní aktivity v LK, 7.2 Záchrana a obnova památek v LK a 7.3 Stavebně historický průzkum. Žadatelé si mezi sebou rozdělí celkovou sumu 12.290.986 Kč. Poskytnutí finančních prostředků musí ještě schválit Zastupitelstvo Libereckého kraje.

O dotace mohli zájemci žádat v termínu od 6. března do 31. března 2017. Celkem přijal odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 221 žádostí.

Níže uvedená tabulka poskytuje základní přehled o počtu přijatých žádostí o dotaci a souhrnných částkách:

Název programu

Počet obdržených žádostí v termínu

Počet obdržených žádostí po termínu

Celková výše požadované dotace Kč

Celková výše nákladů předložených projektů

7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji

84

0

3.193.045 Kč

12.449.820 Kč

7.2 Záchrana a obnova památek v LK

125

0

20.639.022,90 Kč

63.195.648,49 Kč

7.3 Stavebně historický průzkum

12

0

473.750 Kč

809.980 Kč

 

V programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji bylo přijato celkem 84 žádostí o dotaci, z čehož bylo navrženo k podpoře 52 žádostí, uspokojeno tak bude cca 63 % z celkového požadavku. Z alokace programu ve výši 2.000.000 Kč bylo rozděleno 1.999.995 Kč. 30 žádostí bylo navrženo nepodpořit z důvodu nedostatečného počtu bodů a vyčerpání alokace programu, 2 žádosti byly vyřazeny kvůli administrativnímu nesouladu. „Alokace v tomto programu byla oproti loňsku navýšena o 1.000.000 Kč a zároveň byla navýšena maximální možná částka dotace, kterou mohli zájemci získat, a to na 50.000 Kč. V loňském roce peníze na pokrytí žádostí nestačily. Pro porovnání, tehdy kraj přijal 89 žádostí o dotaci a podporu dostalo 32 projektů,“ říká Květa Vinklátová, radní resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

2017

Počet žádostí

Požadovaná dotace (v Kč)

%

Podpořené žádosti

52

2.022.300

63,33 %

Nepodpořené žádosti

30

1.134.576

35,54 %

Vyřazené žádosti pro administrativní nesoulad

2

36.169

1,13 %

Celkem

84

3.193.045

100 %

 Do programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji bylo přijato celkem 125 žádostí o dotaci, z čehož podporu by mělo dostat 56 žádostí, tedy 48 % z celkového požadavku. 66 žádostí bylo navrženo nepodpořit z důvodu nedostatečného počtu bodů a vyčerpání alokace programu, 2 žádosti byly vyřazeny z hlediska administrativního nesouladu s podmínkami programu a 1 žádost byla před hodnocením vzata zpět. „Tento program byl oproti loňsku navýšen o 1.000.000 Kč, to znamená, že mezi úspěšné žadatele půjde celkem 10.000.000 Kč podle programového prohlášení současné koalice,“ komentuje radní. V roce 2016 bylo podpořeno 48 projektů (rozděleno 9.000.000 Kč, přijato 129 žádostí).

2017

Počet žádostí

Požadovaná dotace (v Kč)

%

Podpořené žádosti

56

9.990.991

48,41 %

Nepodpořené žádosti

66

10.071.132,30

48,8 %

Vyřazené žádosti pro administrativní nesoulad

2

276.899,60

1,34 %

Stažené žádosti

1

300.000

1,45 %

Celkem

125

20.639.022,90

100 %

 V programu 7.3 Stavebně historický průzkum bylo podáno celkem 12 žádostí o dotaci, z čehož je navrženo podpořit 7 žádostí, 5 žádostí nebylo uspokojeno. Alokace v programu zůstala stejná jako v roce 2016, tedy 300.000 Kč. Uspokojeno bude nejspíše 63 % z celkového požadavku 473.750 Kč. V roce 2016 při stejné alokaci bylo podpořeno celkem 10 projektů (úspěšnost cca 75 %) ze 13 předložených. 

2017

Počet žádostí

Požadovaná dotace (v Kč)

%

Podpořené žádosti

7

300.000

63,32 %

Nepodpořené žádosti

5

173.750

36,68 %

Vyřazené žádosti pro administrativní nesoulad

0

0

0 %

Celkem

12

473.750

100 %

 Žadateli ve všech dotačních programech byli nejčastěji obce a města či jejich příspěvkové organizace, neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti), v programech 7.2 a 7.3 pak také fyzické osoby nepodnikající i podnikající a církevní subjekty.  

zpět na seznam

Kalendář akcí

« »
Květen 2018
6
22
25
29
30
31
01. 05. 2018

09:00 - Audience Albrechta z Valdštejna na zámku Frýdlant

09:30 - Pouť na Krásné

02. 05. 2018

09:00 - Historické a designérské dětské textilie

03. 05. 2018

17:00 - Co Vás zajímá o Evropě (a bojíte se zeptat)

04. 05. 2018

20:00 - Noční prohlídka zámku Svijany

05. 05. 2018

10:30 - Mezinárodní pouť smíření - Panny Marie, prostřednice všech milostí

07. 05. 2018

10:00 - Sympozium Desná 2018 – XVII. ročník

08. 05. 2018

09:00 - Zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

09. 05. 2018

17:30 - slavnostní odhalení kulturní památky sochy sv. Antonína Paduánského

18:00 - Noc literatury

10. 05. 2018

18:00 - Výstava k výročí 100 let od ukončení Velké války

11. 05. 2018

17:00 - Svatopankrácká pouť 2018

12. 05. 2018

07:30 - Za hornictvím a minerály do okolí Krupky

09:00 - Putování za renesancí

10:00 - Sokolnické dny na Troskách

13. 05. 2018

09:00 - Putování za renesancí

17:00 - Sokolnické dny na Troskách

14. 05. 2018

10:00 - Volný čas offline v EKOParku není nuda

15. 05. 2018

10:00 - Jiří Lode – Kostely a kaple Českého ráje v akvarelu

16. 05. 2018

09:30 - Tajemství zvířetického trezoru hraběnky Eleonory

17. 05. 2018

10:00 - Památník K. H. Máchy Doksy - Ex libris

18. 05. 2018

18:00 - Muzejní noc pod Ještědem 2018

18:00 - Turnovská muzejní noc

19. 05. 2018

12:00 - Pohádkový les 2018 Rovensko pod Troskami

20. 05. 2018

09:00 - Valdštejnské slavnosti 2018

21. 05. 2018

09:00 - Ohýbaný nábytek, Fenomén Rakosko-Uherska

22. 05. 2018

09:00 - Příběh Tibetu

23. 05. 2018

17:30 - Lucembursko, údolí Mosely

24. 05. 2018

17:00 - ZUŠ Česká Lípa - Večer s Jazzovou farmou

25. 05. 2018

18:00 - Noc kostelů 2018

26. 05. 2018

10:00 - Skleněná zahrada

19:00 - Noc hradních kaplí na Bezdězu

27. 05. 2018

09:00 - Den dětí na Grabštejně

10:00 - Skleněná zahrada

28. 05. 2018

09:00 - Výstava fotografií Noční Praha

09:00 - Výstava fotografií Noční Praha

29. 05. 2018

08:00 - Legiovlak

30. 05. 2018

08:00 - Legiovlak

31. 05. 2018

08:00 - Legiovlak

Doporučené odkazy

Zpracovávám...