Květa Vinklátová členka rady kraje

Aktuálně

18. 5. 2017

Oprava střechy zámku ve Stvolínkách bude pokračovat

Oprava střechy zámku ve Stvolínkách bude pokračovat

Milion korun dostanou Stvolínky od kraje na další část opravy krovu, střechy a související konstrukce místního zámku. Poskytnutí dotace odsouhlasila na včerejším jednání Rada Libereckého kraje. Rozsáhlá a nákladná obnova střešního pláště zámku ve Stvolínkách je rozložena do několika etap.

Na záchraně zámku ve Stvolínkách se pracuje od roku 2012, kdy byl zpracován projekt. První etapa začala hned následující rok, kdy Liberecký kraj přispěl částkou 250.000 Kč. Další etapy obnovy střechy a krovu probíhaly v letech 2014 – 2016. V letech 2014 – 2017 se obci podařilo získat příspěvky z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. V roce 2016 opět přispěl Liberecký kraj částkou 300.000 Kč z dotačního programu na záchranu a obnovu památek.

„Od roku 2013 do roku 2016 šlo na opravu zámku z prostředků obce, ministerstva kultury a Libereckého kraje celkem 4.871.138 Kč. Pokračovat se bude i v letošním roce. Práce probíhají postupně, protože jsou velice nákladné a obec Stvolínky nemá dostatek vlastních finančních prostředků na tak rozsáhlou obnovu pláště. Bez podpory kraje by nebylo možné v opravě pokračovat. Letošní etapa bude stát 3.002.517 Kč. Liberecký kraj přispěje částkou 1.000.000 Kč, což je 33,31 % z celkových výdajů projektu,“ říká Květa Vinklátová, radní pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu. „Současný stav památky vychází především z v minulosti nejasných vlastnických vztahů mezi obcí a církví. Po tzv. církevních restitucích ji dostala do vlastnictví obec,“ pokračuje radní.

Zámek ve Stvolínkách je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 46622/5-3313. Zároveň je tato památka zapsána v Seznamu ohrožených nemovitých památek na území Libereckého kraje.

„Peníze, které v letošním roce na opravu střechy zámku poskytneme, jsou vyšší daňové příjmy kraje z loňského roku. Je to projekt, kde poskytnutá dotace znamená další a důležitý krok k postupné záchraně památky ve Stvolínkách,“ dodává také Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, která řídí resort ekonomiky, správy majetku a informatiky. „Je to mimořádná podpora, pro obec a její rozpočet je správa zámku opravdu složitá,“ komentuje také hejtman Martin Půta.

zpět na seznam

Kalendář akcí

« »
Květen 2017
9
23
01. 05. 2017

09:00 - Zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

09:30 - Kittelova pouť

10:00 - Výstava obrázků inspirovaných 300. výročím od narození Marie Terezie - Zámek Zákupy

14:00 - Svatozdislavský benefiční koncert na zámku Lemberk – 17. ročník

02. 05. 2017

09:00 - Josef Bohuslav Foerster - Krajská vědecká knihovna v Liberci

18:00 - Slavnostní koncert k poctě Christiana Weise

03. 05. 2017

16:30 - Podnikové plynárny u textilek v Severních Čechách

17:00 - Křest knihy Čínský deník Lumíra Jisla z let 1957-1958

18:00 - Křest poštovní známky s frýdlantským hradem a zámkem

18:00 - 21 nejúžasnějších míst světa a co vás cestou může potkat

18:00 - Komentovaná prohlídka výstavy "Lov ohně" s kurátorem O. Palatou

04. 05. 2017

18:00 - Jitka Šuranská osobně - Lidová píseň pro třetí tisíciletí

05. 05. 2017

15:00 - WTF?! - festival současného divadla 2017

06. 05. 2017

09:00 - Audience Albrechta z Valdštejna na zámku Frýdlant

14:00 - Valečovská slavnost – zahájení turistické sezóny

07. 05. 2017

09:00 - Vítání ptačího zpěvu

08. 05. 2017

07:00 - Dálkový pochod Ještěd - Kozákov

13:00 - Sváteční jízdy jízdy historické tramvaje T3M č. 8106 na zvláštní lince č. 1

09. 05. 2017

17:00 - Koncert ZUŠ

10. 05. 2017

18:00 - Molucké klenoty aneb „Za okem božím“ na východ Indonésie - Krajská vědecká knihovna v Liberci

11. 05. 2017

17:00 - Marie Terezie: Císařovna a její muži - Krajská vědecká knihovna v Liberci

12. 05. 2017

17:00 - Machnínský rock 2017

13. 05. 2017

08:30 - Májový jarmark

10:00 - Svatební dny na zámku Sychrově

18:00 - Procházka česku operetou - oranžerie na Sychrově

14. 05. 2017

10:00 - Svatební dny na zámku Sychrově

15. 05. 2017

11:00 - 10 miliard - co máte na talíři?

16. 05. 2017

16:00 - HRAJEME SI, PŘEMÝŠLÍME A VYRÁBÍME

17. 05. 2017

18:00 - Komentovaná prohlídka expozice "Příroda Liberecka" s kurátorem P. Voničkou

18. 05. 2017

18:00 - Koncert ZŠ a ZUŠ Jabloňová

19. 05. 2017

14:00 - Frýdlantské Valdštejnské slavnosti 2017

18:00 - Muzejní noc pod Ještědem

20:30 - Źabí noc

20. 05. 2017

09:00 - Valdštejnské slavnosti a snídaně s vévodou Albrechtem z Valdštejna

09:00 - Frýdlantské Valdštejnské slavnosti 2017

09:00 - WORKSHOP SE ŠÁRKOU BREDLEROVOU – Mýdlárna v ráji – výroba mýdla s lanolinem

10:00 - Rok renesanční šlechty – Život na renesančním Lemberku

13:00 - Otevírání Máchova jezera

21. 05. 2017

10:00 - Frýdlantské Valdštejnské slavnosti 2017

22. 05. 2017

18:00 - Deníky 1. světové války (5, 6/8)

23. 05. 2017

17:00 - Koncert ZUŠ

24. 05. 2017

18:00 - Jizerky známé - neznámé

25. 05. 2017

17:00 - Marie Terezie: Císařovna a její děti

18:00 - Stromy a aleje Libereckého kraje

26. 05. 2017

18:00 - Císařské slavnosti na zákupském zámku

27. 05. 2017

09:00 - Pohádkový park na Sychrově

10:00 - STAROČESKÉ ŘEMESLNICKÉ TRHY TURNOV 2017

13:00 - FESTIVAL KAROLINY SVĚTLÉ

19:00 - Noc hradních kaplí na Bezdězu

28. 05. 2017

09:00 - Pohádkový park na Sychrově

09:00 - Den dětí na Grabštejně

09:00 - Den otevřeného podstávkového domu

10:00 - STAROČESKÉ ŘEMESLNICKÉ TRHY TURNOV 2017

29. 05. 2017

18:00 - Koncert Josefa Bohuslava Foerstera - Krajská vědecká knihovna v Liberci

30. 05. 2017

13:00 - OPEN ZUŠ 2017 - Nadační fond Magdaleny Kožené

31. 05. 2017

16:00 - Vernisáž výstavy "Bakalaureáty 2017"

« »
Červen 2017
2
5
7
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
23
25
26
27
28
29
30
01. 06. 2017

09:00 - Výstava Šelmy..., šelmy v nás... na Bezdězu

09:00 - BAKALAUREÁTY 2017

10:00 - BYLINKY NA RYCHTĚ aneb NENÍ BYLINA, ABY NA NĚCO NEBYLA

11:30 - Švýcarští ilustrátoři se představují

17:00 - Vernisáž výstavy DOMINIK MAREŠ/ V tichosti

03. 06. 2017

07:30 - Za historií kutnohorského dolování

09:00 - Audience Albrechta z Valdštejna na zámku Frýdlant

09:00 - Pečení koláčků na frýdlantském zámku

10:00 - 220. VÝROČÍ VÍSECKÉ RYCHTY V KRAVAŘÍCH

11:00 - JEDNA ZEMĚ, JEDEN KRÁL ...hrajeme pro děti na Bezdězu

04. 06. 2017

11:00 - JEDNA ZEMĚ, JEDEN KRÁL ...hrajeme pro děti na Bezdězu

18:00 - Svatodušní bohoslužba na zámku Lemberk

06. 06. 2017

09:00 - Školní výlety s divadýlkem Matýsek na Grabštejně

08. 06. 2017

09:00 - Veletrh dětské knihy v Liberci: Kouzelný svět příběhů

17:00 - Birgitt Fischer

17:00 - Jürgen Große

17:30 - Silver Wave - Lucie Mičíková, Veronika Přikrylová, Martin Zvěřina

09. 06. 2017

09:00 - Veletrh dětské knihy v Liberci: Kouzelný svět příběhů

10. 06. 2017

11:30 - Veletrh dětské knihy v Liberci: Kouzelný svět příběhů

18:00 - ZAHAJOVACÍ KONCERT 62. ročníku Dvořákova Turnova a Sychrova

20:00 - XIV. Muzejní noc v České Lípě

17. 06. 2017

18:00 - La Brise de France - zámecká oranžerie na Sychrově

22. 06. 2017

20:00 - Ondřej Havelka a jeho Melody Makers na Lemberku

24. 06. 2017

16:00 - Hra s příběhy na bajkovém stropě na Lemberku

20:00 - Svatojánská noc na Grabštejně nabitá renesancí

Doporučené odkazy

Zpracovávám...