Květa Vinklátová členka rady kraje

Aktuálně

21. 4. 2017

Cesta do Pekel - pozvánka na výlet

Cesta do Pekel - pozvánka na výlet

Každý čtvrtek bych Vás ráda pozvala k zajímavému výletu po Libereckém kraji. Jako první pozvánku jsem si vybrala návštěvu Národní přírodní památky Peklo u České Lípy, která se nachází v údolí Robečského potoka mezi obcí Zahrádky u České Lípy a městem Česká Lípa. Jedná se o maloplošné chráněné území, které bylo vyhlášeno již roku 1967. Údolím je vedena naučná stezka Peklo, hojně navštěvovaná zejména na jaře kvůli kobercům kvetoucích bledulí.

Výlet do údolí Peklo můžete podniknout buď z České Lípy, nebo ze Zahrádek. Časově výhodnější je však dojet vlakem z hlavního nádraží Česká Lípa do Zahrádek a absolvovat trasu po červené značce – 9km (shodné s turistickým značením) opačným směrem.

Národní přírodní památka Peklo
Těšit se tu můžete na zajímavě upravené skály z dřívějšího osídlení, naučnou stezku (informační tabule, či tištěný průvodce s čísly na trase). Procházka se svažuje k nivě Robečského potoka, a proto vede po dřevěném chodníčku. Z obou stran vás postupně obstoupí pískovcové stěny a vy můžete sledovat podle ročního období okolní květenu i rozmanitý prales v soutěsce. Území je především ceněno z biologického hlediska jako lokalita bohatá na ohrožené druhy rostlin (bledule jarní, prvosenka vyšší, stulík žlutý aj.) a živočichů (výr velký, ledňáček říční, skorec vodní). Na cestě jsou i různé průlezy, skalní tunely a samozřejmě lávky. Vykoukne na vás i skalní obydlí s vytesanými okny. V místě, kde se mezi  skalami zdvihá v průrvě stará cesta, stál vlevo na skále hrad Frýdlant. Dnes už jsou tu jenom známky terénních úprav. Ujít si určitě nenechte ani skalní osadu s názvem Karba, kde dodnes pulzuje život.

Zahrádky
Mezi lety 1560 a 1592 nechal Jan z Vartenberka v Zahrádkách postavit na místě starého hrádku renesanční zámek, který se původně uváděl pod názvy Nový Vítkovec a Nový zámek. Zámek v Zahrádkách sloužil dříve pro přípravu zahraničních studentů na našich školách. Bohužel roku 2003 vyhořel a od té doby se hledají finanční zdroje na jeho opravu. V obci lze nicméně obdivovat lidové stavby a technickou památku, železniční viadukt nad Robečským potokem, který byl postaven roku 1898 o výšce 24 a délce 209 metrů.

Novozámecký rybník
U Zahrádek se nachází Novozámecký rybník, který napájí Robečský potok a je národní přírodní rezervací z roku 1933 (348 ha). Území mokřadů poskytuje stanoviště pro cca 200 druhů ptáků. Rybník byl založen za doby vlády Karla IV. Voda přitéká do rybníka vytesaným kanálem ve skále tzv. Mnichovskou průrvou a odtéká Novozámeckou průrvou (kanál 175 m dlouhý, 7 m široký, 14 m hluboký). Průrvy z doby Karla IV. jsou technickými kulturními památkami.

Kompletní popis a mapa trasy: http://1url.cz/7tVNd

zpět na seznam

Kalendář akcí

« »
Duben 2017
3
23
30
01. 04. 2017

09:00 - Renesanční hodování na Frýdlantě

09:00 - Zámek Lemberk zve na výstavu Zdislava jako historická osobnost

10:00 - Rozum a štěstí – pohádkové prohlídky na zámku Sychrově

02. 04. 2017

17:00 - koncert velkopáteční hudby mistrů vokální polyfonie v provedení souborů Dilettanti (Praha) a Cum decore (Liberec) - Oblastní galaerie v Liberci

04. 04. 2017

09:00 - Fotografická výstava Klajpeda- Krajská vědecká knihovna v Liberci

16:00 - Literární klub - Krajská vědecká knihovna v Liberci

18:00 - Pohádkový Uzbekistán - Krajská vědecká knihovna v Liberci

05. 04. 2017

09:00 - Na stole a u stolu - Severočeské muzeum Liberec

10:30 - Rakouské dny v knihovně - Krajská vědecká knihovna v Liberci

17:00 - Vernisáž výstavy Otto Hoffmann - Krajská vědecká knihovna v Liberci

06. 04. 2017

18:00 - Fenomén vídeňské kavárny - Krajská vědecká knihovna v Liberci

07. 04. 2017

09:00 - Velikonoční jarmark na Bělišti

08. 04. 2017

10:00 - Velikonoční trhy na Sychrově

10:00 - Odemykání Jizery

10:00 - Velikonoce Tu i Tam - Oblastní galerie Liberec

09. 04. 2017

13:00 - Velikonoce v Muzeu - Severočeské muzeum v Liberci

10. 04. 2017

18:00 - Švédská teorie lásky - Krajská vědecká knihovna v Liberci

11. 04. 2017

09:00 - Oslavte městské jublieum v muzeu

12. 04. 2017

17:00 - Vernisáž výstavy "Jan Červinka - svět velehor očima horolezce" - Severočeské muzeum v Liberci

13. 04. 2017

10:00 - Dny památek - prohlídky běžně nepřístupných prostor 1. patra zámku Zákupy

16:00 - Zkameněliny – Archiv života - Muzeum Českého ráje v Turnově

14. 04. 2017

10:00 - Na Bezdězu vystaveny vzácné dřevořezby z Křížové cesty

10:30 - Velikonoční prohlídky na Grabštejně

15. 04. 2017

09:00 - Sklářské velikonoce Ajeto 2017

09:00 - Česko-polský dětský výtvarný salón Jawor-Turnov - Muzeum Českého ráje v Turnově

10:00 - Velikonoční trhy na Dlaskově statku

10:00 - Velikonoce na Vísecké rychtě

10:00 - Mezinárodní den památek a sídel na Grabštejně

16. 04. 2017

13:00 - Dostihový den v Mimoni

17. 04. 2017

09:00 - Velikonoce na Grabštejně

18. 04. 2017

16:30 - Oslava 1. máje na Liberecku (1945 - 1989) - Krajská vědecká knihovna v Liberci

19. 04. 2017

17:00 - Japonský spisovatel Haruki Murakami v Krajské vědecké knihovně v Liberci

20. 04. 2017

09:00 - Den země "Liberecký kraj a jeho krásy"

18:00 - Přednáška s názvem Klajpeda - Krajská vědecká knihovna v Liberci

21. 04. 2017

16:30 - Grafologie naživo - Krajská vědecká knihovna v Liberci

17:00 - OVCE, MOJE OVCE - Muzeum Českého ráje v Turnově

22. 04. 2017

08:00 - MINERALOGICKÁ EXPEDICE – Po lávovém proudu ze Železného Brodu až na Kozákov

10:00 - Setkání amerických automobilových veteránů na Sychrově

24. 04. 2017

18:00 - Deníky 1. světové války (3, 4/8) - Krajská vědecká knihovna v Liberci

25. 04. 2017

10:00 - Všechno jde, i když trochu jinak

26. 04. 2017

10:00 - Rolník František Kněžík a ti druzí

27. 04. 2017

16:00 - Putování krajinou Zahrádecka v průběhu dob

28. 04. 2017

17:00 - Recitál Evy a Marty Schäferových

29. 04. 2017

09:00 - Putování za renesancí na Hrubém Rohozci

13:00 - Český ráj dětem 2017

13:00 - Mezinárodní den tance

« »
Květen 2017
4
5
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
22
23
24
25
26
29
30
31
01. 05. 2017

09:00 - Zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

09:30 - Kittelova pouť

10:00 - Výstava obrázků inspirovaných 300. výročím od narození Marie Terezie - Zámek Zákupy

14:00 - Svatozdislavský benefiční koncert na zámku Lemberk – 17. ročník

02. 05. 2017

09:00 - Josef Bohuslav Foerster - Krajská vědecká knihovna v Liberci

18:00 - Slavnostní koncert k poctě Christiana Weise

03. 05. 2017

17:00 - Křest knihy Čínský deník Lumíra Jisla z let 1957-1958

18:00 - Křest poštovní známky s frýdlantským hradem a zámkem

06. 05. 2017

09:00 - Audience Albrechta z Valdštejna na zámku Frýdlant

14:00 - Valečovská slavnost – zahájení turistické sezóny

13. 05. 2017

08:30 - Májový jarmark

10:00 - Svatební dny na zámku Sychrově

18:00 - Procházka česku operetou - oranžerie na Sychrově

14. 05. 2017

10:00 - Svatební dny na zámku Sychrově

19. 05. 2017

14:00 - Frýdlantské Valdštejnské slavnosti 2017

18:00 - Muzejní noc pod Ještědem

20. 05. 2017

09:00 - Valdštejnské slavnosti a snídaně s vévodou Albrechtem z Valdštejna

09:00 - Frýdlantské Valdštejnské slavnosti 2017

10:00 - Rok renesanční šlechty – Život na renesančním Lemberku

13:00 - Otevírání Máchova jezera

21. 05. 2017

10:00 - Frýdlantské Valdštejnské slavnosti 2017

27. 05. 2017

09:00 - Pohádkový park na Sychrově

13:00 - FESTIVAL KAROLINY SVĚTLÉ

19:00 - Noc hradních kaplí na Bezdězu

28. 05. 2017

09:00 - Pohádkový park na Sychrově

09:00 - Den dětí na Grabštejně

Doporučené odkazy

Zpracovávám...