Květa Vinklátová členka rady kraje

Aktuálně

21. 4. 2017

Cesta do Pekel - pozvánka na výlet

Cesta do Pekel - pozvánka na výlet

Každý čtvrtek bych Vás ráda pozvala k zajímavému výletu po Libereckém kraji. Jako první pozvánku jsem si vybrala návštěvu Národní přírodní památky Peklo u České Lípy, která se nachází v údolí Robečského potoka mezi obcí Zahrádky u České Lípy a městem Česká Lípa. Jedná se o maloplošné chráněné území, které bylo vyhlášeno již roku 1967. Údolím je vedena naučná stezka Peklo, hojně navštěvovaná zejména na jaře kvůli kobercům kvetoucích bledulí.

Výlet do údolí Peklo můžete podniknout buď z České Lípy, nebo ze Zahrádek. Časově výhodnější je však dojet vlakem z hlavního nádraží Česká Lípa do Zahrádek a absolvovat trasu po červené značce – 9km (shodné s turistickým značením) opačným směrem.

Národní přírodní památka Peklo
Těšit se tu můžete na zajímavě upravené skály z dřívějšího osídlení, naučnou stezku (informační tabule, či tištěný průvodce s čísly na trase). Procházka se svažuje k nivě Robečského potoka, a proto vede po dřevěném chodníčku. Z obou stran vás postupně obstoupí pískovcové stěny a vy můžete sledovat podle ročního období okolní květenu i rozmanitý prales v soutěsce. Území je především ceněno z biologického hlediska jako lokalita bohatá na ohrožené druhy rostlin (bledule jarní, prvosenka vyšší, stulík žlutý aj.) a živočichů (výr velký, ledňáček říční, skorec vodní). Na cestě jsou i různé průlezy, skalní tunely a samozřejmě lávky. Vykoukne na vás i skalní obydlí s vytesanými okny. V místě, kde se mezi  skalami zdvihá v průrvě stará cesta, stál vlevo na skále hrad Frýdlant. Dnes už jsou tu jenom známky terénních úprav. Ujít si určitě nenechte ani skalní osadu s názvem Karba, kde dodnes pulzuje život.

Zahrádky
Mezi lety 1560 a 1592 nechal Jan z Vartenberka v Zahrádkách postavit na místě starého hrádku renesanční zámek, který se původně uváděl pod názvy Nový Vítkovec a Nový zámek. Zámek v Zahrádkách sloužil dříve pro přípravu zahraničních studentů na našich školách. Bohužel roku 2003 vyhořel a od té doby se hledají finanční zdroje na jeho opravu. V obci lze nicméně obdivovat lidové stavby a technickou památku, železniční viadukt nad Robečským potokem, který byl postaven roku 1898 o výšce 24 a délce 209 metrů.

Novozámecký rybník
U Zahrádek se nachází Novozámecký rybník, který napájí Robečský potok a je národní přírodní rezervací z roku 1933 (348 ha). Území mokřadů poskytuje stanoviště pro cca 200 druhů ptáků. Rybník byl založen za doby vlády Karla IV. Voda přitéká do rybníka vytesaným kanálem ve skále tzv. Mnichovskou průrvou a odtéká Novozámeckou průrvou (kanál 175 m dlouhý, 7 m široký, 14 m hluboký). Průrvy z doby Karla IV. jsou technickými kulturními památkami.

Kompletní popis a mapa trasy: http://1url.cz/7tVNd

zpět na seznam

Kalendář akcí

« »
Červen 2017
26
29
30
01. 06. 2017

09:00 - Výstava Šelmy..., šelmy v nás... na Bezdězu

09:00 - BAKALAUREÁTY 2017

10:00 - BYLINKY NA RYCHTĚ aneb NENÍ BYLINA, ABY NA NĚCO NEBYLA

11:30 - Švýcarští ilustrátoři se představují

17:00 - Vernisáž výstavy DOMINIK MAREŠ/ V tichosti

02. 06. 2017

17:00 - Pavel Krejčí (1917-1967)

03. 06. 2017

07:30 - Za historií kutnohorského dolování

09:00 - Audience Albrechta z Valdštejna na zámku Frýdlant

09:00 - Pečení koláčků na frýdlantském zámku

10:00 - 220. VÝROČÍ VÍSECKÉ RYCHTY V KRAVAŘÍCH

11:00 - JEDNA ZEMĚ, JEDEN KRÁL ...hrajeme pro děti na Bezdězu

04. 06. 2017

11:00 - JEDNA ZEMĚ, JEDEN KRÁL ...hrajeme pro děti na Bezdězu

18:00 - Svatodušní bohoslužba na zámku Lemberk

05. 06. 2017

09:30 - Švýcarští ilustrátoři se představují

06. 06. 2017

09:00 - Školní výlety s divadýlkem Matýsek na Grabštejně

11:30 - Faerské ostrovy - skaliska Atlantiku plná papuchalků, svérázných ostrovanů a ovcí

15:00 - Źivot se rodí ve tmě 2

07. 06. 2017

17:00 - Magie loutek vzdáleného Orientu

19:00 - koncert vítěze American Pianists Awards a čerstvého absolventa The Juilliard School

08. 06. 2017

09:00 - Veletrh dětské knihy v Liberci: Kouzelný svět příběhů

17:00 - Birgitt Fischer

17:00 - Jürgen Große

17:30 - Silver Wave - Lucie Mičíková, Veronika Přikrylová, Martin Zvěřina

09. 06. 2017

09:00 - Veletrh dětské knihy v Liberci: Kouzelný svět příběhů

17:00 - Noc kostelů

10. 06. 2017

10:00 - WORKSHOP S JANOU ROSENBAUMOVOU – farma Lukava – výroba sýru a jogurtu nejen z ovčího mléka

11:00 - Víkend otevřených zahrad na zámku Lemberk

11:30 - Veletrh dětské knihy v Liberci: Kouzelný svět příběhů

18:00 - ZAHAJOVACÍ KONCERT 62. ročníku Dvořákova Turnova a Sychrova

20:00 - XIV. Muzejní noc v České Lípě

11. 06. 2017

12:00 - Víkend otevřených zahrad na zámku Lemberk

12. 06. 2017

10:00 - To nejlepší z dětské ilustrace

13. 06. 2017

16:00 - HRAJEME SI, PŘEMÝŠLÍME A VYRÁBÍME

14. 06. 2017

10:00 - ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM Dlaskův statek

17:00 - 120 LET LIBERECKÝCH TRAMVAJÍ

15. 06. 2017

09:00 - ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM Dlaskův statek

17:00 - Na vlně vlny

18:00 - Podoby sakrálního prostoru I.

16. 06. 2017

10:00 - ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM Dlaskův statek

17:00 - Turnovská muzejní noc

17. 06. 2017

09:00 - ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM Dlaskův statek

18:00 - La Brise de France - zámecká oranžerie na Sychrově

18. 06. 2017

12:00 - Pouť mezi dvěma Jány

19. 06. 2017

18:00 - Deníky 1. světové války (7, 8/8)

20. 06. 2017

16:00 - Z POHÁDKY DO POHÁDKY

21. 06. 2017

18:00 - Workshop - "Jizerky známé, neznámé"

22. 06. 2017

17:00 - VINCENZ JANKE

20:00 - Ondřej Havelka a jeho Melody Makers na Lemberku

23. 06. 2017

12:00 - Tulifest 2017

16:00 - Melodie, na které se nezapomíná

24. 06. 2017

09:00 - Zámecké slavnosti ve Svijanech

10:00 - Workshop s Hanou Kristel - barvení vlny přírodními barvivy

10:00 - ART WEEK LIBEREC

14:00 - Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC 2017

16:00 - Hra s příběhy na bajkovém stropě na Lemberku

20:00 - Svatojánská noc na Grabštejně nabitá renesancí

25. 06. 2017

10:00 - Svatojánská pouť

10:00 - ART WEEK LIBEREC

26. 06. 2017

10:00 - ART WEEK LIBEREC

27. 06. 2017

10:00 - ART WEEK LIBEREC

18:00 - Vliv židovské kultury na evropskou hudbu

28. 06. 2017

10:00 - ART WEEK LIBEREC

16:30 - Válka a revoluce . Síň Josefa Maštálka Česká Lípa

17:00 - Příběhy našich sousedů

29. 06. 2017

10:00 - ART WEEK LIBEREC

30. 06. 2017

10:00 - ART WEEK LIBEREC

« »
Červenec 2017
10
11
12
14
17
19
20
24
26
27
28
29
30
31
01. 07. 2017

09:00 - Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

09:00 - Renesanční Létohrátky na Grabštejně

10:00 - Lanochodci na Troskách

19:00 - Kris Kristofferson - koncert v zámeckém parku na Sychrově

02. 07. 2017

09:00 - Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

09:00 - Renesanční Létohrátky na Grabštejně

03. 07. 2017

09:00 - Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

04. 07. 2017

09:00 - Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

05. 07. 2017

09:00 - Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

10:00 - Cyrilometodějské slavnosti na hradě Trosky

11:00 - Pět dní ve středověku prožijete na Bezdězu

06. 07. 2017

09:00 - Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

10:00 - Cyrilometodějské slavnosti na hradě Trosky

11:00 - Pět dní ve středověku prožijete na Bezdězu

07. 07. 2017

09:00 - Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

11:00 - Pět dní ve středověku prožijete na Bezdězu

21:30 - 2. noční prohlídka zámku

08. 07. 2017

09:00 - Dny lidové architektury

09:00 - Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

11:00 - Pět dní ve středověku prožijete na Bezdězu

09. 07. 2017

09:00 - Dny lidové architektury

09:00 - Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

11:00 - Pět dní ve středověku prožijete na Bezdězu

13. 07. 2017

09:00 - Audience Albrechta z Valdštejna na zámku Frýdlant

15. 07. 2017

09:00 - Bezdězský bluegrass a country festival

17:00 - Večerní divadelní prohlídky zámku Zákupy - Sen noci svatojánské

20:00 - Večerní prohlídky se svatou Barborou na Grabštejně: příběh plný renesance

16. 07. 2017

10:00 - Den s Oldřichem z Chlumu na Bezdězu

18. 07. 2017

09:00 - Pečení koláčků na frýdlantském zámku

21. 07. 2017

20:30 - Spirituál kvintet na Sychrově

22. 07. 2017

09:00 - Mimořádné zpřístupnění hradní věže

11:00 - Šermíři ve službách Jana z Michalovic na Bezdězu

20:00 - Večerní prohlídky se svatou Barborou na Grabštejně: příběh plný renesance

23. 07. 2017

09:00 - Mimořádné zpřístupnění hradní věže

16:00 - Pohádka na zámku Zákupy – O příliš velkém klobouku

25. 07. 2017

11:00 - Šermířské oživení na Bezdězu

Doporučené odkazy

Zpracovávám...